Omtentor

Hur organiserar man omtentor och uppsamlingstentor på distans?

Omtenta online

Omtenta i tentasal kräver föranmälan. Föranmälan är till för att kunna reservera platser i salen, kopiera tentainstruktioner och för att kunna bedöma arbetsmängd för bedömning och betygssättning. Omtenta online blir enklare. Du behöver t.ex. ingen föranmälan för att reservera plats.

För ”ordinarie” omtenta i en viss kursomgång kan du göra så här:

  1. Lägg upp omtentan i Canvas på precis samma sätt som den ordinarie tentan. Använd canvasfunktionen Uppgift och ange de aktuella tiderna för att göra tentan tillgänglig respektive stänga för inlämning.
  2. Tala sedan om via canvasfunktionen Anslag när omtentan går och vilka tider som gäller.
  3. Vill du veta i förväg vilka studenter som tänker göra omtentan (så att du ska veta hur mycket tid du behöver reservera för bedömning), så begär föranmälan via mail i Canvas eller vanlig epost. Dyker det ändå upp någon enstaka extra oanmäld student så är det oftast inte till något större besvär.

Uppsamlingstentor online

Uppsamlingstentor syftar här på omtentor där också studenter som gått kursen tidigare ska kunna delta. Dessa studenter finns inte med i den aktuella, pågående canvaskursen och kommer därför inte åt uppgifter, t.ex. tentamen, som läggs upp för de “ordinarie” studenterna i kursen

Se till att det i annonseringen av omtentan framgår att tentan är online och att föranmälan behövs för studenter som gått kursen i tidigare kursomgångar. Låt föranmälan gå med e-post till administratör eller ansvarig lärare.

Sedan kan du göra på två olika sätt:

Alternativ A
De studenter som anmält sig men som ursprungligen gått kursen tidigare lägger du nu in manuellt i den aktuella canvaskurs som omtentan gäller.

Alternativ B
Skapa i stället manuellt en särskild Canvaskurs för omtentor (meddela UPE via canvas@kau.se, så placerar de kursen på rätt plats). I detta kursskal kan studenter som inte hör till aktuell kursomgång läggas in manuellt. Du kan använda canvaskursen för flera uppsamlingstentor och under flera år om du följer instruktionen nedan:

  1. Lägg in de studenter som anmält sig till tentan som Studenter (meny Personer) i canvaskursen.
  2. Skapa omtentan med canvasfunktionen Uppgift.
  3. Uppgiftsfunktionen i Canvas tillåter att du anger att en viss Uppgift endast ska tilldelas vissa studenter. Tilldela nu de studenter som anmält sig till omtentan manuellt. Börjar du skriva deras namn i fältet så föreslår Canvas tänkbara kandidater bland de studenter som du lagt in i canvaskursen.
    På det här sättet kommer varje enskild student att bara se sin egen tenta och slipper distraheras av att det kan finnas flera tentor i canvaskursen. Detta sätt kan vara lämpligt för uppsamlings-omtentor, sådana som inte direkt hör till en viss kursomgång.
  4. Meddela sedan studenten att hen ska gå till canvassidan för att hitta omtentan och för att lämna in den.