Tentafrågor på distans

Vid hemtenta förändras vad man kan och bör ge för examinationsuppgifter (jämfört med t.ex. salstenta).

Det är t.ex. ingen bra idé ställa de beprövade salstentafrågorna rakt av att besvaras vid en hemtenta.

Man kan dela in det som ska testas i tre grova grupper:

 • Faktakunskaper.
  T.ex. grundläggande terminologi och enkla formler.
 • Tillämpning av väldefinierade metoder
  T.ex. matematiska beräkningstekniker, formler, osv. med algoritmiska lösningar (dvs. entydigt rätt eller fel).
 • Självständig problemlösning
  T.ex. att tillämpa teori och modeller på öppna problem.

Vilka slags kunskaper eller färdigheter som en examination ska testa definieras av kursplanen genom de aktiva verb som används i kursmålen.

 • Lär dig mer om kunskapsnivåer
  Högskolepedagogiskt centrum vid Örebro universitet har tagit fram en samling liknande (och kommenterade) listor från fler källor.

Tentafrågor: Examinera metodtillämpning

Examniner förmåga att tillämpa väldefinierade metoder, som matematiska beräkningstekniker, formler, osv. med algoritmiska lösningar (dvs. entydigt rätt eller fel).