Om Keep on Teaching

Keep on Teaching utvecklas och drivs av den universitetspedagogiska enheten vid Karlstads universitet.
Syftet med sidan är att stödjer universitetslärare vid Karlstads universitet i den snabba omvandlingsprocessen från campusbaserat undervisning och examination till nätbaserade former.

Creative Commons License
All material on Keep on Teaching by UPE is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License unless otherwise noticed.
Derivative of Keep Teaching by VCU Rapid Transition Taskforce licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.