Undervisa

Den här sidan är skapad för att hjälpa dig som lärare vid Karlstads universitet att i en akut situation ändå kunna fortsätta undervisa så att studenterna kan fortsätta studera och lära. Våra tips, strategier, verktyg och resurser nedan är inte tänkta som en komplett lektion i distansundervisning. Meningen är att ge stöd för en snabb övergång från campus till distans.

  • Vänta inte. Det krävs mer förarbete för att skapa distansundervisning.
  • Välj enkla lösningar. Vi bör acceptera enkla och provisoriska lösningar just nu.
  • Visa tolerans och var flexibel. Det kommer inte att bli perfekt direkt.
  • Studenterna kommer att vara extra stressade. Visa att du anstränger dig för att få saker att fungera. Det räcker långt.
  • Hjälp varandra. Det här har vi inte varit med om förut. Nu är tid för samarbete.