Dela material med studenter

Använd Canvas för att dela material med studenterna.

Tänk på att många studenter använder sina mobiler för att ta del av materialet. Genom att strukturera ditt material tydligt underlättar du åtkomsten till det.

Här är några tips:

  • Sidor i Canvas är att föredra uppladdade dokument.
  • Om du måste dela dokument, skapa tydliga namn på filer som du ska ladda upp. Låt filnamnet berätta vad filen innehåller.
  • Använd gärna pdf-format för delat material. Det går att öppna i de flesta situationer och det tar ofta mindre lagringsutrymme. I till exempel PowerPoint och Word kan du alltid spara som pdf (välj “Spara som”  och sedan pdf-format i listan under fältet där du skriver filnamn) eller skriva ut som pdf (Välj pdf som skrivare i Skrivut-menyn).
  • Skapa mappar under Canvas-menyn Filer för ditt material. Det underlättar överblicken, särskilt om ni är fler lärare i kursen, om ni jobbar med fler delkurser eller strukturerar materialet i studieveckor.
  • Länka in filerna i Canvas på sidor eller i moduler. Det är bättre än att göra menyn Filer tillgänglig för studenterna: Du kan kommentera filerna på sidan/modulen och du kan välja när och vilka filer studenterna ska få tillgång till. Om menyn Filer är tillgänglig för studenterna så är alla filer synliga så snart de laddats upp. Vill du det?
  • Meddela studenterna (använd Anslag) när det finns ny information att tillgå.

Nyttiga länkar