Föreläsa online

Föreläsa online – spela in eller live

Du kan antingen spela in en föreläsning eller föreläsa live. Att på förhand spela in en föreläsning är ett bra alternativ med många fördelar. En förinspelad film kan delas i Canvas så att studenterna kan se den när det passar dem. De kan också se videon flera gånger eller spola tillbaka om någonting är oklart. De kan också anpassa hastigheten på filmen efter deras behov.

Tips för att spela in video:

  • Spela in direkt på din laptop. För enkla undervisningsfilmer duger kamera och mikrofon i din laptop utmärkt. Men testa först, så att du vet att hela processen med inspelning och att ta hand om den inspelade filmen fungerar.
  • Gör filmen kort. Dela upp längre föreläsningar i flera korta filmer. Undvik inspelningar som är längre än tio minuter.
  • Var tydlig med vad filmen handlar om. Inled med bild som anger innehållet, eller berätta det tydligt i början.
  • Intill där studenten hittar filmen bör du ange i text vad den handlar om (och hur lång den är).
  • Använd bilder som stöd för ditt prat. Men gör inte bilder som fungerar som ett slags kompendium, med massor av text. Det förvirrar mer än det hjälper studenten! Det du behöver är stödord så att studenten får hjälp att hålla tråden.
  • Träna. Skriv ett stödordsmanus och träna det framför kameran innan du spelar in. Då får du också veta hur lång filmen kommer att bli.
  • Gör om. Om det inte blir bra första gången, gör om. Om filmen är kort så gör det inte så mycket att du får pröva ett par gånger innan du är nöjd. Och eftersom filmen kan användas flera gånger, så tar du igen tiden när du sedan inte behöver spela in igen.
  • Du kan hålla ganska högt tempo. På film kan du prata litet fortare än du skulle gjort i en lektionssal, bara du gör tydliga pauser då och då. Går det FÖR fort så kan studenten spola tillbaka, går det för långsamt blir det däremot tråkigt.
  • Det behöver inte bli perfekt. Det duger om det är användbart i det sammanhang där det ska användas.

Nyttiga länkar

Spela in föreläsning i Zoom – tips att tänka på av Åsa Kronkvist, HKR

UPEs workshop om att spela in film (länk till Inslaget)