Kommunicera med studenter

Kommunicera frekvent och konsekvent med dina studenter när du övergår från campus till distans.

Om du redan har en invand kommunikationsväg/plats för att kommunicera så fortsätt använda den. Om du inte har det är det viktigt att hitta en tydlig struktur för det. Hoppa inte mellan olika sätt att sprida information, håll dig till ett sätt. Då vet studenterna var de kan söka information.

Här är några tips:

  • Använd Canvas-funktionen Anslag för att enkelt sprida information till alla studenter i en viss kurs.
  • Uppmana studenterna att ställa in i sin Canvasprofil att de vill ha notifikation via e-post när det kommer ny information. Då är de trygga i att inte missa något viktigt som berör dem.
  • Bestäm fasta tider när dina studenter kan träffa dig i Zoom för att ställa frågor.
  • Lägg in uppgift om din egen Zoom-länk i din profil i Canvas. Då är det lätt för studenterna att hitta dig när ni har möten.
  • Skapa en Diskussion i Canvas där studenter kan ställa allmänna frågor. Gör som rutin att gå dit varje dag för att se vilka frågor de behöver få svar på.

Nyttiga länkar