Labbar, grupparbete och annat projektbaserat arbete

Vissa typer av undervisning är svåra att genomföra på distans, till exempel laborationer, viss bildundervisning eller andra aktiviteter där man behöver speciella typer av material. Man måste acceptera att allt inte kan genomföras på lika bra sätt som man planerat för. Men genom att utgå från kursens lärandemål kan man försöka hitta alternativ att lära samma sak, även om det sker på andra sätt. Kan annat material användas för att öva inför en laboration? Kanske kan du ta med din laptop med Zoom till labbet och låta studenterna observera eller vägleda arbetet?

Planera online-möten via Zoom för att diskutera olika frågeställningar med dina studenter i realtid (synkront) eller skapa diskussioner i Canvas där studenterna kan diskutera frågeställningarna asynkront.

Mötesrum i Zoom för studentgrupparbete

När studenterna delas in i studiegrupper och behöver samarbeta online, kan de göra det på egen hand i Zoom. En student kan skapa ett eget mötesrum i Zoom (en länk) som sedan alla studenter i studiegruppen kan använda. Gruppmedlemmarna klickar på länken (dela den via epost), precis som när vi lärare bjuder in till ett Zoom-möte.

Anpassade digitala speciallösningar för din kurs

UPE kan dessutom skapa anpassade digitala speciallösningar med hjälp av sola.kau.se, vår egen WordPress multisite, samt andra digitala verktyg.

Kontakta gärna oss för att diskutera dina behov så att vi tillsammans kan hitta en lösning. Kontakt: upe@kau.se

Nyttiga länkar