Kurser

Universitetspedagogiska enheten har ett övergripande ansvar för kompetensutveckling inom universitetspedagogik och -didaktik vid universitetet. Enhetens huvuduppdrag är att, utifrån en akademisk plattform, bidra till ökad kvalitet och kunskapsutveckling inom utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

Förändrat kursutbud

Från och med hösten 2020 förändrades modellen för UPE:s kursverksamhet för universitetslärare. Kurserna har blivit mindre till omfånget, fler till antalet och det blir upp till de enskilda lärarna och deras chefer att välja vilken utbildning som är mest relevant i det enskilda fallet. UPE:s uppgift blir att tillhandahålla bra, relevant utbildning och andra aktiviteter som stödjer lärarna att kunna göra ett bra jobb. Och givetvis kommer vi vid UPE att försöka ge råd till den lärare eller chef som vill ha förslag och rekommendationer.

Mer information om vårt kursutbud inom högskolepedagogik och anmälningsformulär hittar du här