English Courses

Open for registration

Start date: 2024-08-12OpenOn campus
Start date: 2024-09-02OpenOn campus

Through the course, participants improve their understanding of the different ways of supervising and offering doctoral-level education in different subjects and scholarly traditions, writing doctoral theses in different disciplines, research ethics and current national and local regulations.

Start date: 2024-09-05OpenOn campus

Based on research about learning and different types of knowledge, this course aims to give practical tools for skillful teaching at the university level.

Start date: 2024-09-16OpenOnline

The participants will work in Problem Based Learning (PBL)-groups investigating different topics regarding flexible and online teaching and learning, such as digital literacies, openness and design for online and blended learning.

Start date: 2024-10-11OpenHyflex

Participants in the course will develop their teaching portfolio with the help of the course coordinator and in collaboration with each other.

Start date: 2024-10-23OpenOn campus
Start date: 2025-02-01OpenOnline

The course Higher Education Didactics for Sustainability (HEDS) aims to empower educators, pedagogical developers, and others involved in curriculum design in higher education to integrate sustainability into teaching practice.

Svenska kurser

Öppna för anmälan

Start date: 2024-08-20OpenOn campus

I kursen introduceras universitetslärare till tjänstemannauppdraget genom regelverk för universitetsutbildning, såsom grundläggande lagstiftning, regler och lokala styrdokument.

Start date: 2024-08-20OpenOn campus

Kursen syftar till att deltagaren ska kunna utveckla och kvalitetssäkra kurser inom det egna huvudområdet med hjälp av konstruktiv länkning.

Start date: 2024-08-28OpenOn campus

I denna kurs får du ”möta” personer som har olika förutsättningar för sitt lärande och lära dig hur du konkret och med enkla medel kan stötta dem i deras studier. Du kommer att arbeta praktiskt med egen kurs för att skapa en mer tillgänglig digital arbetsmiljö.

Start date: 2024-08-29OpenOn campus

Träffarna innehåller föreläsningar och diskussioner, som bygger på egna litteraturstudier samt undersökningar av handledningspraktiken.

Start date: 2024-09-02OpenOn campus

Utbildningen utgår från deltagarnas egna erfarenheter av att bli handledda och av att handleda på olika nivåer. I kursen bearbetas och fördjupas dessa erfarenheter via forskningsperspektiv på handledning, textarbete och egna undersökningar.

Start date: 2024-10-01OpenOnline

Skapa din Canvaskurs för progress, tydlighet och struktur med stöd av Canvas mallkurs och checklista.


English Courses

Closed for registration

Svenska kurser

Stängda för anmälan

Start date: 2023-08-24ClosedOn campus

The aim of the course is for you to choose a teaching technique from the book Teach like a champion 3.0 (by Doug Lemov) and adapt it to your own teaching.

Start date: 2023-09-01ClosedOn campus

Based on research about learning and different types of knowledge, this course aims to give practical tools for skillful teaching at the university level.

Start date: 2023-09-07ClosedOn campus

Through the course, participants improve their understanding of the different ways of supervising and offering doctoral-level education in different subjects and scholarly traditions, writing doctoral theses in different disciplines, research ethics and current national and local regulations.

Start date: 2023-09-18ClosedOnline

The participants will work in Problem Based Learning (PBL)-groups investigating different topics regarding flexible and online teaching and learning, such as digital literacies, openness and design for online and blended learning.

Start date: 2023-09-21ClosedOnline

In this course we will investigate norms and biases that can circulate in an academic learning environment.

Start date: 2023-10-09ClosedHyflex

The course features discussions about the fundamental values in higher education and their appropriate application in relation to other academic requirements and expectations.

Start date: 2023-10-09ClosedHyflex

The aim of the course is for the participant to be able to develop and quality assure courses within their own main field of study with the help of Constructive Alignment.

Start date: 2023-10-25ClosedOn campus
Start date: 2024-01-23ClosedOn campus

The participants are introduced to various techniques for giving formative and summative feedback.

Start date: 2024-01-29ClosedOnline

The course Higher Education Didactics for Sustainability (HEDS) aims to empower educators, pedagogical developers, and others involved in curriculum design in higher education to integrate sustainability into teaching practice.

Start date: 2024-02-12ClosedOnline

The participants will work in Problem Based Learning (PBL)-groups investigating different topics regarding flexible and online teaching and learning, such as digital literacies, openness and design for online and blended learning.

Start date: 2024-03-04ClosedOnline

In this course we will investigate norms and biases that can circulate in an academic learning environment.

Start date: 2024-03-07ClosedOn campus

The aim of the course is to enable participants to expand their pedagogical toolbox by exploring and investigating a variety of techniques that can enrich their own teaching practice.

Start date: 2024-03-13ClosedOn campus
Start date: 2024-04-05ClosedHyflex

Participants in the course will develop their teaching portfolio with the help of the course coordinator and in collaboration with each other.

Start date: 2024-05-29ClosedOn campus
Start date: 2024-08-30ClosedOn campus

The aim of the course is to enable participants to expand their pedagogical toolbox by exploring and investigating a variety of techniques that can enrich their own teaching practice.

Start date: 2025-03-03ClosedOnline

The participants will work in Problem Based Learning (PBL)-groups investigating different topics regarding flexible and online teaching and learning, such as digital literacies, openness and design for online and blended learning.

Start date: 2023-08-22ClosedOn campus

Träffarna innehåller föreläsningar och diskussioner, som bygger på egna litteraturstudier samt undersökningar av handledningspraktiken.

Start date: 2023-09-05ClosedOn campus

Deltagarna introduceras i olika tekniker för att ge formativ och summativ återkoppling.

Start date: 2023-09-07ClosedOn campus

Utbildningen utgår från deltagarnas egna erfarenheter av att bli handledda och av att handleda på olika nivåer. I kursen bearbetas och fördjupas dessa erfarenheter via forskningsperspektiv på handledning, textarbete och egna undersökningar.

Start date: 2023-10-02ClosedOnline

Skapa din Canvaskurs för progress, tydlighet och struktur med stöd av Canvas mallkurs och checklista.

Start date: 2023-11-20ClosedOnline

Skapa din Canvaskurs för progress, tydlighet och struktur med stöd av Canvas mallkurs och checklista.

Start date: 2023-11-22ClosedOn campus

Kursen består av fyra träffar samt läsning och uppgifter som deltagarna genomför mellan träffarna. I kursen kombineras teoretiska delar med praktiska övningar.

Start date: 2024-01-17ClosedOn campus

Träffarna innehåller föreläsningar och diskussioner, som bygger på egna litteraturstudier samt undersökningar av handledningspraktiken.

Start date: 2024-01-18ClosedOn campus

Utbildningen utgår från deltagarnas egna erfarenheter av att bli handledda och av att handleda på olika nivåer. I kursen bearbetas och fördjupas dessa erfarenheter via forskningsperspektiv på handledning, textarbete och egna undersökningar.

Start date: 2024-01-26ClosedOn campus

Baserat på forskning om hur lärande går till och olika slags kunskap, syftar kursen till att ge praktiska verktyg för att kunna agera skickligt i lärarrollen.

Start date: 2024-03-12ClosedOn campus

I kursen introduceras universitetslärare till tjänstemannauppdraget genom regelverk för universitetsutbildning, såsom grundläggande lagstiftning, regler och lokala styrdokument.

Start date: 2024-03-12ClosedOn campus

Kursen syftar till att deltagaren ska kunna utveckla och kvalitetssäkra kurser inom det egna huvudområdet med hjälp av konstruktiv länkning.

Start date: 2024-04-08ClosedOnline

Skapa din Canvaskurs för progress, tydlighet och struktur med stöd av Canvas mallkurs och checklista.

Start date: 2024-04-11ClosedOn campus

I kursen ingår att du ska välja några undervisningstekniker och anpassa dem till din egen undervisning. Uppgiften ska redovisas innan kursens slut.

Start date: 2024-04-22ClosedOn campus

Kursen består av fyra träffar samt läsning och uppgifter som deltagarna genomför mellan träffarna. I kursen kombineras teoretiska delar med praktiska övningar.