Välkommen till

Nationellt forskarnätverk om skolors styrning, organisering och ledarskap – NSOL !

Nätverket bildades 2019 och består av aktiva forskare i Sverige som studerar skolors styrning, organisering och ledarskap.

Vi finns i olika discipliner som t.ex. pedagogik, didaktik, sociologi, juridik, företagsekonomi och statsvetenskap.

Nätverket möjliggör erfarenhetsutbyte, lärande, samverkan och gemensamt strategiskt arbete”.

Är du nyfiken att veta mer om oss kan du klicka på rubriken ovan “Om NSOL” där du också hittar kontaktuppgifter.

person's holding leaves during daytime