Skapa nya kontakter och expandera ditt professionella nätverk  

Som medlem i Tekla får du bland annat möjlighet att delta på intressanta lunchföreläsningar där vi bjuder på lunchen. Tidigare uppskattade teman, på dessa gästföreläsningar, har till exempel varit stresshantering, utseendekrav i arbetslivet och ledarskap.

Dessutom är det gratis att bli medlem 😉

Som medlem i Tekla får du vara med på våra evenemangföreläsningar studiebesökaktiviteter

Vad är Tekla?

Tekla är ett nätverk för tjejer och icke binära som läser tekniska och naturvetenskapliga utbildningar på Karlstads universitet. Nätverket startades 2004 och finansieras av Erik Johan Ljungbergs Utbildningsfond.

Tekla är en förening som i stor utsträckning arbetar för att skapa kontakter och nätverk, vilka sedan utnyttjas vid studiebesök eller andra aktiviteter. Tekla anordnar varje år en mängd olika aktiviteter som våra medlemmar inbjuds till.

Som medlem i Tekla får du bland annat möjlighet att delta på intressanta lunchföreläsningar, där vi bjuder på lunchen. Tidigare uppskattade teman, på dessa gästföreläsningar, har till exempel varit stresshantering, utseendekrav i arbetslivet och ledarskap.

Medlemmar blir även inbjudna tillspännande studiebesök på varierande företag där de, förutom att lära sig mer om just företaget, också får möjlighet att knyta viktiga kontakter med arbetslivet. Förutom tidigare beskrivna event anordnar nätverket även andra sammankomsterdär medlemmarna kan träffas och lära känna varandra, ofta i samband med roliga aktiviteter och god mat.

Medlemskapet är gratis och som medlem deltar man även på de olika aktiviteterna helt kostnadsfritt!

Styrelsen

Agnes Agardson

Ordförande

Ella Hidén

Företagskontakt

Agnes Englin

Sekreterare

Felicia Öberg

Webbansvarig

Frida Soko

Ekonomiansvarig

Vill du sitta med i Teklas styrelse?