Canvas: struktur för överblick och progress (CSP-2404)

Skapa din Canvaskurs för progress, tydlighet och struktur med stöd av Canvas mallkurs och checklista.

 • Träff 1: Introduktion, checklista, ramverk, studentperspektiv
 • Träff 2: Värdera din Canvaskurs, bygga ram och struktur
 • Träff 3: Design, layout och tillgänglighet
 • Träff 4: Dela erfarenheter av förändringsarbetet

Mellan träff 3-4 sker en uppgiftsinlämning och en kamratgranskning. Uppgiften består av en inspelning där du presenterar ditt kursförändringsarbete för att ge den en bättre struktur. Handledningstillfällen erbjuds under kursens gång.

Kursen ges digitalt via Zoom.

Course objectives

Målet är att deltagarna efter kursen ska kunna:

 1. Skapa en struktur som ger en tydlig överblick av kursen och dess innehåll
 2. Tillämpa tillgänglighetsdirektivet (DOS-lagen) på kursinnehåll
 3. Värdera och använda inhämtade kunskaper för att utveckla digitala lärandemiljöer som främjar gruppers och individers lärande.
Course Literature
Target Group
Alla lärare i Canvas. För att kunna tillgodogöra dig kursens innehåll och mål bör du ha arbetat som undervisande lärare i minst en kurs i Canvas.
Schedule
 • 2024-04-08		09:30-11:00		Träff 1
 • 2024-04-10		09:30-11:00		Träff 2
 • 2024-04-16		09:30-11:00		Träff 3
 • 2024-04-25		09:30-11:00		Träff 4
Contribute to SUHF:s guidelines
 • 3
Status: Closed
Course period: 2024-04-08 - 2024-04-25
Online
Hours of commitment: 20
Limit of enrollment: 8
Instructor(s):
author-avatar

Lotta Svenneling

author-avatar

Carl Johan Lövenhamn