Anmälan Fredag med FoU 23 augusti: Att möta – och bemöta våldsbejakande extremism

Våldsbejakande extremism (VBE) handlar om grupper och individer som vill förändra samhället med våld. Oftast utgår man från högerextrema, vänsterautonoma eller religiöst motiverade tankar och ideologier. Det extremistiska landskapet håller dock på att förändras och vem som lockas av budskapen ser annorlunda ut idag än för bara några år sedan.

För att bedriva ett effektivt förebyggande arbete är aktuell kunskap viktig, inte minst för första linjens personal som ofta är de som initialt kommer i kontakt med personer som radikaliserats eller på annat sätt berörs av frågor kopplade till extremism.

Lars Stiernelöf från Agera Värmland kommer i sin föreläsning att prata om de förändringar som idag sker inom de våldsbejakande miljöerna och om hur helt nya individer idag dras in, exempelvis personer med psykisk ohälsa. Han kommer också att prata om hur man kan bemöta dessa tankar och idéer med utgångspunkt i ett salutogent och främjande förhållningssätt.

Anmäl dig senast 21 maj 2024.

FoU Välfärd Värmland erbjuder kostnadsfria digitala seminarier en fredagseftermiddag i månaden mellan kl. 13.00 – 14.30, för dig inom socialtjänsten och andra välfärdsverksamheter, eller helt enkelt finner ämnet intressant.

Anmälan Fredag med FoU 23 augusti