Tågvagn som hotell vid Silleruds station

Smart Villages

forskning om framtidens
hållbara samhällen på landsbygden

Vad innebär det att vara ”smart” i dagens och morgondagens samhälle? Hur kan kreativa och innovativa lösningar bidra till levande lokalsamhällen på landsbygden? Det är frågor som forskningsprojektet Smart Villages ska besvara. Forskare från Karlstads universitet arbetar tillsammans med lokala entreprenörer inom service och handel och experter inom IT och platsutveckling. Projektet ska både utveckla kunskap som bidrar till en hållbar samhällsutveckling och även nyttja ny teknik för att hitta nya lösningar som fyller de behov som besökare, boende och företag på landsbygden har. Här finns en film som beskriver Smart Villages med olika exempel i Europa.

Varför?

Vi vill skapa kunskap som bidrar till en hållbar samhällsutveckling. Hur kan vi skapa attraktiva och kreativa miljöer utanför storstaden för företag, invånare och besökare? Vilka smarta lösningar finns på dagens och morgondagens utmaningar?

Vilka?

Projektet fokuserar på case i form av två bygder i Värmland. Nyckel-entreprenörer är Radioelektriska i Sysslebäck och ICA Sillerud. I projekt-teamet ingår också ATEA och SBK Värmland samt forskare från Geomedia och CTF på Karlstads universitet.

Hur och vad?

Smart Villages utgår från en process i tre steg där de olika delarna hakar i varandra. Steg 1 består av kartläggning och intervjuer, steg 2 innehåller kreativa workshops och i steg 3 testas och utvärderas lösningar.

Kalender

No events