Deltagande universitet och högskolor

Karlstads universitet (koordinator)

Blekinge tekniska högskola

Chalmers tekniska högskola

Försvarshögskolan

Göteborgs universitet

Högskolan Halmstad

Högskolan i Skövde 

Jönköpings universitet

Kungliga tekniska högskolan

Linné universitetet

Linköpings universitet

Luleå tekniska universitet

Lunds Universitet

Malmö universitet

Mittuniversitetet

Mälardalens Högskolan

RISE Center for Cybersecurity

Stockholms universitet

Stockholms universitet, DSV

Umeå universitet

Uppsala universitet

Örebro universitet

Andra deltagande

RISE, FOI, industrielle forskare, MSB och norska cybersäkerhetsnätverket COINS.