Om SWITS

Syfte
Det svenska nätverket för doktorander inom IT-säkerhet (SWITS) skapades år 2001, med syfte att 

 • stärka samarbetet mellan svenska doktorander och olika forskningslaboratorier,
 • identifiera utbildningsmateriel som passar på nationell nivå och att göra dessa tillgängliga för alla medverkande institutioner,
 • identifiera existerande forskarkurser på svenska universitet och högskolor samt att göra dessa tillgängliga för alla doktorander som ingår i SWITS-nätverket,
 • delta i organiserandet av intensiva IT-kurser på internationella sommarskolor för doktorander samt att ge alla doktorander som ingår i nätverket möjlighet att delta i dessa kurser,
 • ordna gästföreläsningar av externa experter.
   

Deltagare
I nätverket ingår forskare och forskargrupper inom IT-säkerhet från många svenska universitet och högskolor. 


SWITS seminarier

Varje år på våren hålls ett två-dagars seminarium där

 • handledare ges tillfälle att presentera en översikt över deras forskningsområde
 • doktorander ges möjlighet att presentera deras forskningsarbete, för att på så sätt få återkoppling och inspiration
 • olika forskningsmetodiker inom IT-säkerhet diskuteras
 • introduktionskurser ges


Kommunikation

En e-post lista, som mer än 200 medlemmar i nätverket prenumererar på, används för att sprida information om SWITS-seminarier, forskarkurser inom  IT-säkerhet, sommarskolor, kursmateriel samt konferenser och andra evenemang inom IT-säkerhet. 

SWITS sponsras av MSB (2010-2025)

och tidigare av KBM (2008/2009), svenska KK-stiftelsen (2001-2007)