Bidrag/Contributions

Författare/AuthorTitel/Title
Irina PerssonParadoxes of information? Students come to the library for information search, -but what is information?
Åsa Möller,
Ann Dyrman
Utvecklingsarbete av en forskarutbildningskurs
Freddy KjellströmErfarenheter från undervisning på kurser i Ledarskap och Hälso- och sjukvårdsadministration
Yosief WondmagegneAutomaträttande bedömningssystem och ”övergångsproblemet” i matematik
Gunilla Carlsson-Kvarnlöf, Jonas Berghel, Magnus StåhlHur kan vi göra både kurser och program mer studentcentrerade?
Lena Brunzell, Kamal RezkSimuleringsapplikation som verktyg för ökad förståelse av fysikaliska fenomen
Ala Sarah Alaqra, Linus Geewe, John-Sören Pettersson, Mirela Vinerean Interdisciplinary collaboration for enhanced education
Helena FryklundEn utvecklingsresa i Canvas
Ala Sarah Alaqra,
John-Sören Pettersson,
Facilitating communication among teachers, workshop on Canvas opportunities
Malin Knutz samt studenterHur kan man skapa en aktiv social studiemiljö i distansprogram?
Miriam Hellberg Lindqvist,
Malin Knutz
Praktiknära samarbete i en distansutbildning med generell examen
Janerik OdheKursutveckling med hjälp av fsQCA
Ulrik Terp, Alma Gustavsson, Jenny KarlssonUtvärdering av en kurs riktad till studentmentorer
Axel BergeUnderlag för diskussion om hur textgenererande AI ändrar innebörden av att redovisa skriftligt
Annelie Andersen, Ann Vestfält,
Sophie Rudström Fernqvist,
Anneli Wiker, Anette Daleke, Claes Hallquist, Elisabet Olsson
Synliggörande av lärarstudenters professionsutveckling
Carin Lindskog, Anki Nordmarker, Henrik BergmanErfarenheter från uppsatshandledning med fokus på progress och grupp
Alexander Vestin, Peter Bellström, Pierre SjöbergAutomatisk rättning och återkoppling – Erfarenheter från att använda ett egenutvecklat system för automatisk rättning och återkoppling av inlämningsuppgifter i en programmeringskurs
Katharina Rahnert, Inger Esperi, Charlotte HemmingsonReflections on pedagogical strategies based on analogies
Patrik Holm, Christina Fjaeraa Alfredsson, Ulrik TerpStudenters attityder till fusk
Johanna Svärd, Anders Sidenblad, Kaisa BjuresäterFrom written exam to Teambased Learning
Pierre Sjöberg, Peter Bellström, Alexander VestinSkriftlig individuell hemtentamen i skuggan av ChatGPT
Minna Arvidsson, Helen Brink,
Liliann Byman Frisén, Ann-Britt Enochsson,
Kent Fredholm, Zara Hedelin, Anna Nissen, Annica Ådefors
Mikroundervisning i lärarutbildningen (8 författare)
John Johansson, Linda Bergkvist, Karin BrodénAtt designa och utveckla en kurs för yrkesverksamma med stöd i andragogik/vuxenpedaogigk
Helena FryklundUndervisa med etik som lärandemål
John JohanssonAtt hjälpa företag att lära ut
Susanne Mellerskog, Linda Söderlind, Nina Kilbrink“Varför blir detta så svårt för våra studenter?” Ett kollegialt utvecklingsarbete för att förbättra vår egen undervisning och studenternas lärande
Insända bidrag