Program

(Mingel från 8.15)

8.30 INTRODUKTION Jörg Pareigis och Patrik Larsson Fryxell 1B 306

8.45 FÖRFLYTTNING

8.55 PARALLELLA SESSIONER 1 (20+20+20) Fryxell 1B 306

Helena Fryklund: En utvecklingsresa i Canvas

Helena Fryklund: Undervisa med etik som lärandemål

Miriam Hellberg Lindqvist, Malin Knutz: Praktiknära samarbete i en distansutbildning med generell examen

8.55 PARALLELLA SESSIONER 1 (20+20+20) Sjöström 1B 309

Johanna Svärd, Anders Sidenblad, Kaisa Bjuresäter: Från salstentamen till teambaserat lärande

Ulrik Terp, Alma Gustavsson, Jenny Karlsson: Utvärdering av en kurs riktad till studentmentorer

Carin Lindskog, Anki Nordmarker, Henrik Bergman: Erfarenheter från uppsatshandledning med fokus på progress och grupp

8.55 PARALLELLA SESSIONER 1 (20+20+20) Fröding 1B 364

Minna Arvidsson, Helen Brink, Liliann Byman Frisén, Ann-Britt Enochsson, Kent Fredholm, Zara Hedelin, Anna Nissen, Annica Ådefors: Mikroundervisning i lärarutbildningen

Susanne Mellerskog, Linda Söderlind, Nina Kilbrink: “Varför blir detta så svårt för våra studenter?” Ett kollegialt utvecklingsarbete för att förbättra vår egen undervisning och studenternas lärande

Axel Berge: Underlag för diskussion om hur textgenererande AI ändrar innebörden av att redovisa skriftligt

8.55 PARALLELLA SESSIONER 1 (40+20) Rejmer 9C203

Ala Sarah Alaqra, John Sören Pettersson: Facilitating communication among teachers, workshop on Canvas opportunities

Yosief Wondmagegne: Automaträttande bedömningssystem och ”övergångsproblemet” i matematik

10.00 PAUS OCH FIKA TRANSFORMUM 1A 307

10.30 OPEN SPACE TRANSFORMUM. Markus Schneider

Läs mer om Open Space här

12.00. LUNCH (55 min) Solsta Inn.

12.55-14 PARALLELLA SESSIONER 2 (20+20+20) Fryxell 1B 306

Alexander Vestin, Peter Bellström, Pierre Sjöberg: Automatisk rättning och återkoppling – Erfarenheter från att använda ett egenutvecklat system för automatisk rättning och återkoppling av inlämningsuppgifter i en programmeringskurs

John Johansson, Linda Bergkvist, Karin Brodén: Att designa och utveckla en kurs för yrkesverksamma med stöd i andragogik/vuxenpedagogik.

Pierre Sjöberg, Peter Bellström, Alexander Vestin: Skriftlig individuell hemtentamen i skuggan av ChatGPT

12.55-14 PARALLELLA SESSIONER 2 (20+20+20) Sjöström 1B 309

Gunilla Carlsson Kvarnlöf, Jonas Berghel, Magnus Ståhl: Hur kan vi göra både kurser och program mer studentcentrerade?

Annelie Andersen, Ann Vestfält, Sophie Rudström Fernqvist, Anneli Wiker, Anette Daleke, Claes Hallquist, Elisabet Olsson: Synliggörande av lärarstudenters professionsutveckling

Katharina Rahnert, Inger Esperi, Charlotte Hemmingson: Reflections on pedagogical strategies based on analogies

12.55-14 PARALLELLA SESSIONER 2 (20+20+20) Fröding 1B 364

Patrik Holm, Christina Fjaeraa Alfredsson, Ulrik Terp: Studenters attityder till fusk

Jan-Erik Odhe: Kursutveckling med hjälp av fsQCA

Åsa Möller, Ann Dyrman: Utvecklingsarbete av en forskarutbildningskurs

14.00 FÖRFLYTTNING

14.10 PARALLELLA SESSIONER 3 (20+20+20) Fryxell 1B 306

John Johansson: Att hjälpa företag att lära ut

Lena Brunzell, Kamal Rezk: Simuleringsapplikation som verktyg för ökad förståelse av fysikaliska fenomen

Malin Knutz samt studenter: Hur kan man skapa en aktiv social studiemiljö i distansprogram?

14.10 PARALLELLA SESSIONER 3 (20+20+20) Sjöström 1B 309

Freddy Kjellström: Erfarenheter från undervisning på kurser i Ledarskap och Hälso- och sjukvårdsadministration

Irina Persson: Paradoxes of information? Students come to the library for information search, – but what is information?

Ala Sarah Alaqra, Linus Geewe, John Sören Pettersson, Mirela Vinerean: Interdisciplinary collaboration for enhanced education

15.10 FIKA I TRANSFORMUM 1A 307

15.30 KAUKAN – SUMMERING OCH AVSLUT

16.00 SLUT