Kategorier
Uncategorized

Fältarbete ska visa hur alternativ matproduktion kan gynna det biokulturella arvet

Av Margareta Dahlström, forskare i kulturgeografi, Karlstads universitet

Hur kan ett rikt biokulturellt arv gynnas genom alternativ matproduktion? Vilka hinder och möjligheter finns för att expandera den alternativa matproduktionen för att bevara och utveckla detta arv? Detta är några av de frågor vi ska undersöka genom fältarbete på fyra gårdar; två i Hedmark och två i Värmland.

Planen är att projektets forskare från både svenska och norska sidan ska besöka de fyra gårdarna tillsammans. Vi har olika kompetens och erfarenheter och är på så sätt rustade för att genomföra ”gående intervjuer” med skilda frågor som sträcker sig från gamla kulturväxter, arkeologiska minnen och gamla byggnader till marknadskanaler för råvaror och förädlade produkter från gårdarna.

Vilka arbetsprocesser bedömer de som driver gårdarna gynnar det biokulturella arvet? Vad ser man för hinder och möjligheter för att expandera den produktion man har på gårdarna? Kan gynnande av det biokulturella arvet användas i marknadsföringen av gårdarnas produkter?

Vi är mycket glada över att de fyra gårdarna vill delta i projektet och är beredda att ta emot oss. I dessa pandemitider, och med en gräns mellan Sverige och Norge som inte är lika öppen som vanligt, är det svårt att planera fältarbetet i god tid. Men det är inte svårt att genomföra gårdsbesök med ”gående intervjuer” på ett smittsäkert sätt, så nu hoppas vi att genomföra fältarbetet tillsammans mot slutet av sommaren.

De fyra gårdarna i projektet är Bryn gård i Trysil kommun, Alm Østre i Stange kommun, Ridgedale Farm och Lillängens gårdsmejeri båda i Sunne kommun.

Läs mer om gårdarna genom nedanstående länkar. Det går också att läsa mer om Bryn i en tidigare blogg.