Om Biokuma

Projektets mål är att stärka möjligheten för bevarandet och utvecklandet av områdets biokulturella arv genom att stödja alternativ matproduktion som förvaltare av biokulturellt arv till gagn för boende och besökare. 

Detta ska göras genom att i projektet studere hvordan alternativ matproduksjon fungerer i praksis, med hensyn til forvaltning av biokulturellt arv, och att utarbeta rekommendationer för arbetsmetoder och processer gynnande det biokulturella arvet. 

Prosjektet vil sammenfatte flere felt og fagområder; biologi, botanikk, arkeologi, historie, kulturgeografi, geologi og landbruksfag – och framför allt belyse hur de hänger samman och betingar varandra. Genom den ökade kunskapen, de nya och förstärkta nätverken och projektets rekommendationer uppnås projektmålet. 

Biokuma vänder sig till förvaltare av natur- och kulturarv, alternativa matproducenter, marknadsorganisation kring alternativ matproduktion och i förlängningen konsumenter av alternativ mat, utbildningsanordnare inom lantbruksutbildningar samt forsknings- och utvecklingsmiljöer inom natur- och kulturarv samt hållbar samhällsomställning,. 

Samarbetsparter är Länsstyrelsen i Värmland, Skogsstyrelsen (Värmland-Örebro), Förbundet Svensk Fäbodkultur och utmarksbruk, Föreningen Värmlands Säterkultur, Hedmarken Landbrukskontor samt Innlandet fylkeskommune ved Jønsberg videregående skole.