Kategorier
Uncategorized

Mångbruk av skog

Text och foto: Linda Jakobsson, projektledare vid Skogsstyrelsen, Värmlands distrikt

Företagsamhet föder företagsamhet. Skogen och landsbygden gynnas och lever upp av fler företag, det stimulerar och blir en vitamininjektion av nya intryck och nya idéer.

Att vara skogsägare innebär att man förvaltar ett stycke mark till efterkommande generationer. För många är det en investering som görs för att man är skogsmänniska och vill äga skog. Inkomsterna från en skogsfastighet, faller ut med långa intervaller, ett fåtal gånger under en livstid.

Att använda skog för mångbruk är inget nytt. Att ta vara på naturens resurser har vi gjort sedan urminnes tider. Men i dagens samhälle öppnar sig nya möjligheter. Hittills har vi tänkt att mångbruk av skogen är virkesskörd, jakt och fiske, bär och svamp, vedbrand.

Det finns mer att ta vara på genom att vara öppen för nya möjligheter. 

Naturturism är inte heller något nytt men nu är människor mer benägna att betala för ett färdigt paket. Som skogsägare kan man upplåta sin mark åt exempelvis ett Glamingföretag och därmed få en årlig inkomst från skogen utan att behöva avverka skogen eller vara en driftig entreprenör. 

Person vid eld i solnedgång bredvid sjö

Som skogsägare kan man också vara öppen för uttag av specialsortiment av olika slag om det är någon som vill ta ut det och höja förädlingsvärdet. Man kan välkomna biodlare att ställa bikupor på sin mark. Man kan vara öppen för att tillåta vandringsleder över sin mark.

Bygdens folk bär på historier och traditioner och blir de anlitade som guider eller historieberättare så kan det ge besökarna en riktigt minnesvärd semester.

Alla kan inte göra allt. Alla vill inte göra allt möjligt.

Men, människor kan samarbeta – ett gott samarbete mellan skogsägare och naturturismföretagare, kan innebära en årlig inkomst för skogsägare och en naturskön plats för naturturismföretagaren att bedriva sin verksamhet på. Naturligtvis under ansvarsfulla former och med avtal i grunden.

Två björkstammar med sjö i bakgrunden

Företagsamhet föder företagsamhet. Skogen och landsbygden gynnas och lever upp av fler företag, det stimulerar och blir en vitamininjektion av nya intryck och nya idéer.

Så att bedriva mångbruk i skogen kan mycket väl bidra till en ökad landsbygdsutveckling.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *