I medierna

Svensk fäbodkultur och utmarksbruk, nr 1 2022. Medverkan Eva Svensson.