Kategorier
Uncategorized

Jønsberg videregående skole på besøk til Alm Østre og Bryn Gardsmeieri

Text: Hilde Rigmor Amundsen, Niku

Gårdsbeøk Alm Østre

I mai 2022 var elever og lærere på gårdsbesøk på Alm Østre sammen med arkeolog Hilde R. Amundsen, NIKU. Det var klasse VG2 (videregående skole, 2.klasse) som lærer om forvaltning og drift, produksjon og tjenesteyting i jordbruket.

Gul byggnad utomhus med träd
Gården Alm Østre. Foto: Hilde Rigmor Amundsen.

Alm Østre ligger 6-7 kilometer sørvest for Jønsberg i Stange kommune i Hedmark, Norge. Elever fra skolen har også vært på gårdsbesøk der tidligere. På Alm møtte vi Reinart Gatzsche som viste elevene rundt på gården og fortalte om den mangesidige biodynamiske driftsformen. Vi besøkte rommet med kvernen der det lages mel av ulike kornsorter, drivhusene og grønnsaksåkrene. Det store drivhuset til det økologiske frøfirmaet Solhatt ble også besøkt. Her står grønnsaker og blomster i «fri vekst» (i stokk) for frøproduksjon.

Det store drivhuset til det økologiske frøfirmaet Solhatt ble også besøkt. Her står grønnsaker og blomster i «fri vekst» (i stokk) for frøproduksjon.

Deretter viste Cord Culemann oss kuene som var i innhegningen ved fjøset. Kuene får gå ut og inn som de vil, og de er mye ute til alle årstider. Det er beite både på og ved gården og i skogsallmenningen. Noen av elevene gikk inn i fjøset og kikket. Elevene stilte flere spørsmål underveis, både om grønnsaker og dyrehold. Hilde holdt et lite innlegg om Stange sin forhistorie, og vektla spesielt jordbrukets utvikling i dette fruktbare området gjennom yngre steinalder, bronsealder, jernalder, middelalder og i nyere tid. Alm sin gårdsdrift i det tradisjonelle kulturlandskapet ble vektlagt.

Gårdsbesøk Bryn Gardsmeieri

I juni 2022 var elever og lærere på gårdsbesøk på Bryn Gardsmeieri i Flendalen i Trysil kommune i Hedmark sammen med Hilde på NIKU. Det var klasse VG3 (videregående skole, 3.klasse) som lærer om landbruksfag, økologi og økonomi.

Grupp med människor utanför röd byggnad
Gårdsbesøk Bryn Gardsmeieri. Foto: Ola Andreas Sunde.

Fra Jønsberg i Stange til Flendalen var det en ganske lang reisevei på rundt to timer. Først var vi på Bryn gård, og besøkte gårdsbutikken. Der møtte vi gårdbruker Eline Bryn som fortalte elevene om historien til gården, dagens drift med geiter og produksjon av ost og killingkjøtt, og om gleder og utfordringer med å være unge bønder med små barn på en liten gård langt oppi et dalføre. Det var full drift i ysteriet mens vi var der. Forrige generasjon i familien Bryn var i gang med å lage brunost. Elevene var veldig oppmerksomme og spurte mye, både om selve gården, økonomi, geitehold og produksjonen. Det var tydelig at de hadde glede og nytte av å snakke med Eline. Flere av elevene sa at de ønsket å starte opp med en egen gård, mens andre var oppvokst på en gård og skulle etterhvert overta driften. Både lærere og elever handlet i gårdsbutikken. Hilde fikk inntrykk av at elevene så på Eline som et slags forbilde, og som et godt eksempel på at det var mulig å lykkes selv på en relativ liten gård.

Geitene var nylig kommet til seters, og vi var heldige og møtte hele geiteflokken. Dyrene ville gjerne hilse på, særlig når vi spiste matpakkene ute i det fri.

Turen gikk videre til Rømonysetra, Bryn sin seter som ligger fire kilometer nord for gården. Geitene var nylig kommet til seters, og vi var heldige og møtte hele geiteflokken. Dyrene ville mer enn gjerne hilse på, særlig når vi spiste matpakkene ute i det fri. Vi var innom fjøset der geitene melkes og er inne om natten, bla. som beskyttelse for rovdyr. Det var en egen inngang med en trapp opp til et lite galleri med full utsikt over fjøset, som var en fin besøksordning. Til sist holdt Hilde et lite innlegg der hun fortalte om Trysils forhistorie helt fra jaspisbruddet, som er et steinbrudd fra eldre steinalder, til nyere tid – en lang historie som ble fortalt i generelle vendinger. Dagens drift med kulturlandskapet på setra ble vektlagt.