Aktuellt

Seminarier inom Centrum för språk- och litteraturdidaktik, höstterminen 2022:

Presentatör: Josefine Karlsson, Örebro universitet: Den digitala läskompisen – ett digitalt stöd för utveckling av läsförståelse. (samarrangemang institutionen för pedagogiska studier)

Datum: 7 september
Tid: kl. 13.00-15.00
Plats: Sal 3D 512AÄmneslärardag för grundlärare åk7-9, lärare på gymnasiet och yrkesprogram

Datum: 31 oktober
Tid: kl. 10.00-15.30
Plats: Karlstads universitet

Välkommen till Ämneslärardagen som kommer genomföras på plats på Karlstads universitet. Tillsammans med kollegor få du fördjupa dig i din ämnesundervisning under ledning av de främsta forskarna inom ämnesdidaktik vid Karlstads universitet. Temat för dagen är progression. Program och anmälningslänk skickas ut till skolor i månadsskiftet aug/sep.

Dagens upplägg innebär att du i förväg lyssnar på en podd med Keynoteföreläsningen ”Progression i ett ämnesdidaktiskt ljus” för att sedan delta i diskussionsförläsningar i olika ämnesområden. Sedan följer workshops med en fördjupning i olika ämnen.

Du anmäler dig till en workshop och placeras utifrån det i ett spår. De olika spåren innefattar följande;
• CSD-spåret: geografi, religion, historia och samhällskunskap
• CSL-spåret: engelska, moderna språk och svenska
• SMEER-spåret: biologi, kemi, fysik och matematik
• Musik-spåret: musik
• YRK-spåret: för lärare som undervisar på yrkesprogram

UPPLÄGG FÖR DAGEN
Förberedelser: Lyssna på keynoteföreläsning i form av podd
9.30–10.00 Kaffe och registrering i Aulafoajén
10.00 Diskussionsföreläsningar
11.30 Lunch (på egen hand)
12.30–15.30 Workshop inklusive paus

Ämneslärardagen arrangeras av följande centrumbildningar på Karlstads universitet: Centrum för språk- och litteraturdidaktik (CSL), Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (CSD), Science, Mathematics, and Engineering Education Research (SMEER) samt Musikhögskolan Ingesund, Regionalt utvecklingscentrum (RUC) och Pedagog Värmland.

Anmäl dig här till Ämneslärardagen!