Om oss

CSL består av forskare och lärare i engelska, medie- och kommunikationsvetenskap, litteraturvetenskap, pedagogiskt arbete, spanska, svenska språket och svenska som andraspråk vid Karlstads Universitet som delar ett intresse för ämnesdidaktisk forskning. CSL har ett väl fungerande och ömsesidigt givande samarbete med yrkesverksamma lärare på olika utbildningsstadier från förskola till universitet.

Målen med CSL:s verksamhet är:
– att bidra till nya kunskaper inom det språk- och litteraturdidaktiska fältet
– att arbeta med didaktisk forskning över ämnesgränser
– att stimulera till utvecklingsarbete
– att involvera lärarna inom våra partnerområden i klassrumsforskning
– att stärka kvalitén på lärarstuderandes examensarbeten.

Läs mer om oss på CSL:s hemsida: https://www.kau.se/csl