Workshop group 03

Följ dessa anvisningar för er gruppdiskussion.

Uppgift 1 – WordCloud

Skapa en WordCloud tillsammans. Varje gruppmedlem klickar på länken nedan och besvarar frågorna via denna länk:
https://www.menti.com/9yei571o4w

(Alternativ: gå till menti.com och slå in följande kod: 43 46 07 8)

Ni hittar er gemensamma WordCloud via denna länk:
https://www.mentimeter.com/s/17e4ae7cfe7c5d4dfd322bc33b5cd35c/26ed640b2d24


Uppgift 2 – Padlet

Svara gemensamt på frågorna i padleten.

Länk till padlet:

https://kau.padlet.org/jorgpareigis2/11sxc183cgqvf7c