Workshop group 09

Följ dessa anvisningar för er gruppdiskussion.

Uppgift 1 – WordCloud

Skapa en WordCloud tillsammans. Varje gruppmedlem klickar på länken nedan och besvarar frågorna via denna länk: https://www.menti.com/4ypih693yu

(Alternativ: gå till menti.com och slå in följande kod: 23 27 71 4)

Ni hittar er gemensamma WordCloud via denna länk: https://www.mentimeter.com/s/a800dd2debe31af7e6c5478e651f5a94/debd8f959fc7


Uppgift 2 – Padlet

Svara gemensamt på frågorna i padleten.

Länk till padlet:

https://kau.padlet.org/jorgpareigis2/w1nsls4bkpjrtfwo