Workshop group 15

Följ dessa anvisningar för er gruppdiskussion.

Uppgift 1 – WordCloud

Skapa en WordCloud tillsammans. Varje gruppmedlem klickar på länken nedan och besvarar frågorna via denna länk: https://www.menti.com/ox7pn7ntxv

(Alternativ: gå till menti.com och slå in följande kod: 42 96 37 2)

Ni hittar er gemensamma WordCloud via denna länk: https://www.mentimeter.com/s/c1ce26c3ff973c10c5243b265d2fcf9a/1a9afc13a911


Uppgift 2 – Padlet

Svara gemensamt på frågorna i padleten.

Länk till padlet:

https://kau.padlet.org/jorgpareigis2/ef2fwe4ix8ljnnm9