Workshop group 14

Följ dessa anvisningar för er gruppdiskussion.

Uppgift 1 – WordCloud

Skapa en WordCloud tillsammans. Varje gruppmedlem klickar på länken nedan och besvarar frågorna via denna länk: https://www.menti.com/c81a3ca9ot

(Alternativ: gå till menti.com och slå in följande kod: 37 16 01 2)

Ni hittar er gemensamma WordCloud via denna länk: https://www.mentimeter.com/s/363001bb742fd28d22790a9e7c7f7e15/be4ee7ced231


Uppgift 2 – Padlet

Svara gemensamt på frågorna i padleten.

Länk till padlet:

https://kau.padlet.org/jorgpareigis2/m58t19vydhycp8ef