Workshop group 13

Följ dessa anvisningar för er gruppdiskussion.

Uppgift 1 – WordCloud

Skapa en WordCloud tillsammans. Varje gruppmedlem klickar på länken nedan och besvarar frågorna via denna länk: https://www.menti.com/2w1x7z6u19

(Alternativ: gå till menti.com och slå in följande kod: 78 13 66 3)

Ni hittar er gemensamma WordCloud via denna länk: https://www.mentimeter.com/s/fc76bfe0377d685b230a9580fb4b40f4/03286e66ee85


Uppgift 2 – Padlet

Svara gemensamt på frågorna i padleten.

Länk till padlet:

https://kau.padlet.org/jorgpareigis2/zhnqibcpx0dldkgv