Workshop group 08

Följ dessa anvisningar för er gruppdiskussion.

Uppgift 1 – WordCloud

Skapa en WordCloud tillsammans. Varje gruppmedlem klickar på länken nedan och besvarar frågorna via denna länk: https://www.menti.com/c7pxicve1i

(Alternativ: gå till menti.com och slå in följande kod: 59 40 99 6)

Ni hittar er gemensamma WordCloud via denna länk: https://www.mentimeter.com/s/9509ca6dc0aefd76a02aac6b6f2a2f5d/c931e2464929


Uppgift 2 – Padlet

Svara gemensamt på frågorna i padleten.

Länk till padlet:

https://kau.padlet.org/jorgpareigis2/34uzio4pqqtmghe4