Workshop group 06

Följ dessa anvisningar för er gruppdiskussion.

Uppgift 1 – WordCloud

Skapa en WordCloud tillsammans. Varje gruppmedlem klickar på länken nedan och besvarar frågorna via denna länk: https://www.menti.com/jpbwbkteke

(Alternativ: gå till menti.com och slå in följande kod: 73 76 16 3)

Ni hittar er gemensamma WordCloud via denna länk: https://www.mentimeter.com/s/2f23e54b895b96d44e0c86739b4699af/ea26fea36a36


Uppgift 2 – Padlet

Svara gemensamt på frågorna i padleten.

Länk till padlet:

https://kau.padlet.org/jorgpareigis2/urrha2ohguvijoyu