Workshop group 07

Följ dessa anvisningar för er gruppdiskussion.

Uppgift 1 – WordCloud

Skapa en WordCloud tillsammans. Varje gruppmedlem klickar på länken nedan och besvarar frågorna via denna länk: https://www.menti.com/ewb6ohmd5f

(Alternativ: gå till menti.com och slå in följande kod: 19 33 21 5)

Ni hittar er gemensamma WordCloud via denna länk: https://www.mentimeter.com/s/ef3493c136501efe752985500e9cb9e5/28f7c6afb4cd


Uppgift 2 – Padlet

Svara gemensamt på frågorna i padleten.

Länk till padlet:

https://kau.padlet.org/jorgpareigis2/ky5rcgzpm5jbjnat