Workshop group 12

Följ dessa anvisningar för er gruppdiskussion.

Uppgift 1 – WordCloud

Skapa en WordCloud tillsammans. Varje gruppmedlem klickar på länken nedan och besvarar frågorna via denna länk: https://www.mentimeter.com/s/4d0141f4b8a46a92a952e483e20e765e/96e8cb068852

(Alternativ: gå till menti.com och slå in följande kod: 49 17 32 5)

Ni hittar er gemensamma WordCloud via denna länk: https://www.menti.com/sht6v2hpkm


Uppgift 2 – Padlet

Svara gemensamt på frågorna i padleten.

Länk till padlet:

https://kau.padlet.org/jorgpareigis2/5xadlglxp650oaqs