Författare: Inga-Lill Nilsson och Anna-Britta Nilsson
Institution/enhet: Universitetsbiblioteket, Centrala stödfunktioner

Distansundervisning har länge varit en viktig undervisningsform vid Karlstads universitet. Därigenom har steget till digital undervisning pga. pandemin inte varit lika stort som på många andra lärosäten. Men utnyttjar vi de möjligheter som den digitala tekniken erbjuder? För att studenterna skall kunna tillgodogöra sig undervisningen är tillgång till kurslitteratur viktigt (Murphy & Shelley, 2020).

Publiceringslandskapet förändras snabbt. Det ges nya möjligheter med Öppen vetenskap och Open Access-publicering men också nya begränsningar som förlagens ändrade licens- eller försäljningsvillkor. Elektroniska resurser förenklar digitala studier men ökar problemen med upphovsrättsrelaterade frågor. Det ställer höga krav på lärarna att kunna navigera mellan olika undervisningsresurser och veta hur man hittar och får använda bibliotekets databaser, fria forskningsresurser och övriga fria resurser (Creelman, 2011). Nedstängningen av universitet och bibliotek det senaste året har också gjort att frågan om öppna lärresurser, Open Educational Resources (OER), har aktualiserats.

Biblioteket ger i sin roll som litteratur- och kunskapsförmedlare ett viktigt stöd till studenter, lärare och forskare. Vi vill med vår presentation visa olika typer av litteraturresurser och hur de kan användas men också visa på befintliga OER-resurser (Smith & Lee, 2017) som kan användas i undervisning och kanske inspirera till att skapa egna resurser.

Referenser

Creelman, A. (2011). OER-en resurs för lärande: Projektrapport till Kungliga biblioteket, Programmet för Open Access.se. http://www.kb.se/dokument/Om/projekt/open_access/2011/OER%20slutrapport%20v2.pdf

Murphy, J. A., & Shelley, A. (2020). Textbook Affordability in the Time of COVID-19. Serials Review, 46(3), 232-237. https://doi.org/10.1080/00987913.2020.1806656

Smith, B., & Lee, L. (2017). Librarians and OER: Cultivating a community of practice to be more effective advocates. Journal of Library & Information Services in Distance Learning, 11(1-2), 106-122. https://doi.org/10.1080/1533290X.2016.1226592