Författare: Gunnar Olsson och John Sören Pettersson
Institution/enhet: Handelshögskolan
Ämne: Informatik

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (SFS 2018:1937) innebär att IT-konsulter som servar offentlig förvaltning måste tillgänglighetsanpassa webbsidor och appar, och beställare av sådana tjänster måste vet vad som ska beställas och hur levererade system ska granskas. Detta ställer krav på utbildningssystemet också: universiteten måste kunna erbjuda kurser om tillgänglighet, inte bara användbarhet.

Under våren 2021 har informatikämnet provkört innehållet i en sådan kurs. Vi har ingått i en undersökning om tillgänglighetsmoment i existerande kurser (IWAC 2021a) samt utnyttjat den Handbook on web accessibility for teachers (IWAC 2021b) som publicerades av samma forskningsprojekt i början 2021. Ett klart brott mot vårt tidigare snuttifierade tillgänglighetsundervisande i olika kurser, gick den här kursen ut på att använda mycket workshopande efter en modell vi använt i en webbkurs tidigare där ett moment handlat om praktiskt utvärdering enligt tillgänglighetsstandarden för webb (WCAG 2.1).

Studenternas reaktioner vid slutredovisningen var mycket positiv, inte minst av workshopparna. ”Blind”-surfning (webbnavigering med hjälp av talsyntes) beskrevs som ”en riktig ögonöppnare” av flera studenter. Även övriga workshoppar beskrevs som viktiga för förståelsen av den situation många med funktionsnedsättningar befinner sig i, och också föreläsningarna som behandlat områden som studenterna tidigare haft mycket diffusa föreställningar om.