Författare: Peter Bellström, Pierre Sjöberg och Alexander Vestin
Institution/enhet: Handelshögskolan
Ämne: Informatik

Redan innan Coronapandemin ställdes vi inför utmaningen att antalet studenter hade dubblerats på två programmeringskurser vilket var resultatet av samläsning mellan två olika studieprogram. En stor utmaning var att hitta en lösning på hur effektiv handledning kunde genomföras i stora studentgrupper med olika förkunskaper, utan att behöva komplettera med stora extra lärarresurser.

När Coronapandemin blev ett faktum, gick vi från att undervisa och handleda on-campus till off-campus, ”Emergency Remote Teaching” [3], med olika stödsystem som t.ex. Canvas och Zoom [1]. Resultatet för de två programmeringskurserna blev att vi inte behövde komplettera med stora extra lärarresurserser för att hantera den ökade belastningen av studenter utan kunde istället med befintliga resurser genomföra handledning på ett effektivt sätt.

I denna presentation kommer vi att behandla hur vi använde Zoom för distribuerad och synkron laborationshandledning på två programmeringskurser under våren 2021. I presentationen kommer vi att utveckla hur Zoom har använts, behandla vilka krav som ställs på lärare, studenter och kringutrustning, samt förbättringsmöjligheter och önskemål vi har identifierat (jämför [2]). Avslutningsvis kommer vi att presentera tankar rörande de lärdomar vi har erhållit, vid användning av Zoom för distribuerad och synkron handledning (jämför [4-6]), samt hur dessa lärdomar kan komma till användning efter Coronapandemin.

Referenser

[1] Bellström, P., & Sjöberg, P. (accepterad). Utmaningar och lösningar med att genomföra en planerad on-campus-kurs off-campus Erfarenheter från att våren 2020 genomfört programmeringskursen JavaScript för webbutveckling, Universitetspedagogiska enheten Karlstads universitet.

[2] Chandler, K. (2016). Using Breakout Rooms in Synchronous Online Tutorials. Journal of Perspectives in Applied Academic Practice, 4(3), 16-23. https://doi.org/10.14297/jpaap.v4i3.216

[3] Hodges, C., Moore, S., Lockee, B., Trust, T., & Bond, A. (2020). The difference between emergency remote teaching and online learning. Educause Review, 27 March. https://er.educause.edu/articles/2020/3/thedifference-between-emergency-remote-teaching-and-online-learning. Accessed 30 May 2021.

[4] Li, L., Xu, L., He, Y., He, W., Pribesh, S., Watson, S. M., & Major, D. A. (2021). Facilitating Online Learning via Zoom Breakout Room Technology: A Case of Pair Programming Involving Students with Learning Disabilities. Communications of the Association for Information Systems, 48, 88-100. https://doi.org/10.17705/1CAIS.04812

[5] Pappas I. O., & Giannakos M. N. (2021) Rethinking Learning Design in IT Education During a Pandemic. Front. Educ. 6:652856, 1-8. https://doi.org/10.3389/feduc.2021.652856

[6] Schmiedmayer, P., Reimer, L. M., Jovanović, M., Henze, D., & Jonas, S. (2020). Transitioning to a Large-Scale Distributed Programming Course, IEEE 32nd Conference on Software Engineering Education and Training. https://doi.org/10.1109/CSEET49119.2020.9206239.