8.15 Insläpp.

8.30 Välkomna. Jörg Pareigis och Johan Sterte

8.55 Vilka bidrag kan jag välja att lyssna på? (1a, 1b, 1c och 1d berättar kort om sina presentationer).

9.00 Parallella sessioner 1

1a. Student under pandemin: Studenters upplevelser och tankar om framtiden
Sandra Berginge och Fredrik Olsson

1b. Metodundervisning i pandemins spår
Carolina Camén och Jenny Karlsson

1c. Att utvärdera med användare under en pandemi – handledning i fara när studenter möter testdeltagare på distans?
John Sören Pettersson, Gunnar Olsson och Henrik Andersson

1 d. Various digital learning spaces for first-year mathematics courses
Mirela Vinerean

9.30 Paus

9.50 Vilka bidrag kan jag välja att lyssna på? (2a, 2b, 2c och 2d berättar kort om sina presentationer).

9.55 Parallella sessioner 2

2a. Öppna undervisningsresurser: val av biblioteksresurser eller öppen vetenskap
Inga-Lill Nilsson och Anna-Britta Nilsson

2b. Kurs för IT-studenter om tillgänglighet hos digitala tjänster
Gunnar Olsson och John Sören Pettersson

2c. Using digital exhibition as an exam form
Carolina Camén

2d. Towards an effective constructive alignment: The case of International Financial Accounting (FEAD 11)
Lazarus Fotoh

10.25 Paus

10.35 Key Note: Torgny Roxå

11.35 LUNCH

12.30 Vilka bidrag kan jag välja att lyssna på? (3a, 3b och 3c berättar kort om sina presentationer).

12.35 Parallella sessioner 3

3a. Distribuerad och synkron handledning. Erfarenheter och lärdomar från att använda Zoom vid laborationshandledning i två programmeringskurser
Peter Bellström, Pierre Sjöberg och Alexander Vestin

3b. Digitaliseringens möjligheter i att erbjuda studenter internationella erfarenhetsutbyten i klassrummet
Henrik Bergman, Tove Askeröd och Erik Månsson

3c. Digital learning of LCA-based courses: challenges and advantages factors
Ali Mohammadi

13.05 Vilka bidrag kan jag välja att lyssna på? (4a, 4b och 4c berättar kort om sina presentationer)

13.10 Parallella sessioner 4

4a. Projektet Lära att lära -Resultat och reflektioner från deltagarnas och gruppledarnas perspektiv
Ulrik Terp, Moa Martinsson och Matilda Gustafsson Lindberg

4b. The teaching hand in remote accounting education: bringing mirror neurons into the debate
Katharina Rahnert

4c. University teacher’s perceptions of practical teaching in higher education
Anne Lindblom och Lena Lid Falkman

13.40
Universitetslärares egen kompetensutveckling
Tomas Jansson och Jörg Pareigis

14.10 Gemensam avslutning

14.30 Slut