Författare: Henrik Bergman, Tove Askeröd och Erik Månsson
Institution/enhet: Handelshögskolan
Ämne: Företagsekonomi/Projektledning

INSPELAD PRESENTATION

https://kauplay.kau.se/media/t/0_ur2639dp

ABSTRACT

Covid-19 har påverkat de flesta inom universitetsvärlden på ett eller annat sätt. Omställningen från campus- till distansundervisning har varit utmanande på många sätt. Men även om det har varit enkelt att peka på brister i vårt sätt att, från lärarhåll, snabbt tvingas hantera de nya förutsättningarna, så har digitaliseringen också öppnat upp för nya möjligheter. I flera av våra kurser inom Projektledning har vi valt att se möjligheterna som kommit från omställningen, istället för att bara konstatera att ”det var bättre förr”. 

Samtidigt som Covid-19 rusar över världen har avståndet mellan oss människor blivit kortare då vi nu börjar acceptera att det går bra att mötas via digitala medier utan att den ene eller den andra parten behöver förflytta sig. Detta blev startskottet på vår tanke att internationalisera på hemmaplan, det globala klassrummet.  Tack vare digitaliseringen har nu våra studenter t.ex. haft möjlighet att tillsammans med projektledare och uppdragsgivare från hela världen diskutera projektledning utifrån olika kulturella perspektiv. I denna presentation vill vi berätta om våra upplevelser kring detta, både utifrån ett lärarperspektiv, men även om hur våra studenter upplevt det hela.