Forskning, nyheter och information

Månad: februari 2024

Nya artiklar om yrkesutbildning

Såväl INternational Journal for Research in Vocational Education and Training (IJRVET) som Nordic Journal of Vocational Education and Training har kommit ut med sina första nummer för 2024

IJRVET: First Issue in 2024 published I International Journal for Research in Vocational Education and Training (IJRVET) – VETNET (vetnetsite.org)

NJVET Vol. 14 No. 1 (2024): Volume 14 Issue 1 | Nordic Journal of Vocational Education and Training (liu.se)

Call for papers 65th Word Assembly of ICET

Please find below information about the 65th World Assembly of ICET (International Council on Education for Teaching) that will be held in Portugal on 13-15 June 2024.

The theme is very timely: “Enhancing the teaching profession through quality teacher education in times of teacher shortage”. Lin Goodwin, Kari Smith, and António Nóvoa will be the keynote speakers.

The deadline for submission of abstracts is 25th February 2024.

You can find more information about the conference here: https://65wa.icet2024.org/

Inbjudan från Linköpings universitet

Välkomna till terminens första forskarseminarium för yrkesdidaktik och yrkesutbildning!

Den 8 mars kl. 10.15-12 får vi besök från Jan Axelsson, Karlstads universitet.

Sammansvetsande yrkesämnesdidaktik –  en studie om transformation, variation och interaktion i svetsundervisning

Jan Axelsson, Karlstads universitet, presenterar sin licentiatuppsats som är resultaten från ett praktiknära forskningsprojekt i verkstadsmiljö på gymnasiet. Projektet drevs i samverkan mellan forskare och yrkeslärare på ett industritekniskt program med inriktning svetsteknik. Presentationen behandlar hur transformation av ämnesinnehåll och yrkeskunnande blir till undervisning där den tentativa undervisningsteorin CAVTA (Conversation Analysis and Variation Theory Approach) används. Utifrån konkreta exempel visas hur lärare systematiskt utvecklar sin undervisning genom att synliggöra ett lärandeobjekt och dess förväntade kritiska aspekter, samtidigt som elever ges möjlighet att i interaktion med lärare uppvisa sin förståelse för det som ska läras. Presentationen avslutas med en kort information om det av Skolforskningsinstitutet finansierade forskningsprojektet Yrkesämnesdidaktiska förhållningssätt. Detta projekt påbörjades 2023 och det syftar till att utveckla undervisning i andra yrkesämnen än svetsning.

Här kan ni även hitta Jans licentiatuppsats: https://kau.diva-portal.org/smash/get/diva2:1793459/FULLTEXT01.pdf

Seminariet kommer som vanligt att vara i Blackbox, D-huset, och vi börjar kl. 10.00 med att vi bjuder på smörgås. Det går även bra att delta på zoom (kontakta sofia.nystrom @ liu.se för länk)

Niels van der Baan gästar KaU

15 feb, kl. 10-12 kommer Niels van der Baan, från Maastricht University berätta om sin avhandling: Facilitating the education-to-work transition: Coaching for employability unravelled , samt hur det är att disputera i Nederländerna.

Niels van der Baan, foto från www.maastrichtuniversity.nl/na-van-der-baan

Avhandlingen nås via den här länken:

https://cris.maastrichtuniversity.nl/en/publications/facilitating-the-education-to-work-transition-coaching-for-employ

Mer info om avhandlingen

Abstract

After graduation, many higher education students will take their first steps into the world of work. Making this transition can be challenging as graduates leave behind the relatively stable and known context for a context that is more dynamic and sometimes even unknown. Consequently, many graduates leave their first job due to feelings of unpreparedness. Graduates leaving their first job has severe consequences for the individual (i.e., psychological distress and financial insecurity), the organization (i.e., costs), and society (i.e., (youth) unemployment). This thesis explores how higher education prepares students for their education-to-work transition and proposes coaching as a valuable and effective pedagogical intervention to facilitate students’ transition to the workplace. Results suggest that coaching in higher education increases students’ employability, necessary for a successful transition. In addition, coaching in higher education teaches students reflective skills, allowing them to continuously develop themselves at the workplace and engage in lifelong learning.

Vi träffas i sal 3D410 men det går också bra att ansluta via zoom. För er som finns med på seminariet Forskning om yrkeslärarutbildning och yrkeslärarutbildnings maillista har inbjudan med zoomlänk skickats ut. Är du inte med på maillistan men vill delta och/eller ha info om framtida seminarier kontakta Annelie eller Hamid (e-potadresser i sidfooten nedan).

Välkomna!

Mer info – Nationell alumniträff för yrkeslärare

Hej

Här kommer mer information om nästa digitala alumnträff för Yrkeslärare. Träffen äger rum digitalt den 11 april kl. 15.00-16.30. Den här gången uppmärksammas undervisningsmaterial i yrkesämnen. Alumnträffen innehåller en presentation om aktuell forskning inom området. Sandra Carlsson, doktorand vid Högskolan Väst presenterar sinstudie Allt ifrån sociala medier till läroboken i min verktygslåda – hur väljer jag ut relevant undervisningsmaterial för mina elever? Sen blir det som vanligt vid dessa träffar möjlighet till erfarenhetsutbyte och diskussion med andra yrkeslärare från hela landet.

Mer information finner du i bifogat dokument samt här

Välkommen till en spännande alumnträff på ett aktuellt tema. Hälsningar från arrangerande lärosäten Högskolan Väst, Karlstad universitet och Göteborgs universitet.

Sprid gärna meddelandet till yrkeslärare. Om du som yrkeslärare vill få inbjudan fortsättningsvis så kan du maila [susanne.gustavsson @ ped.gu.se]

Ingen anmälan krävs till den här träffen

Inbjudan till nätverk

Profesjonsetisk nettverk i Norge har en blogg ett nyhetsbrev som de bjuder in intresserade till.

Läs mer om nätverket på Om profesjonsetisk nettverk – Profesjon, etikk og bærekraft

För att prenumerera på nyhetsbrevet följ länkarna i informationen från nätverket nedan:

Nyhetsbrev fra profesjon.no

Nyhetsbrevet har som mål å opplyse om artikler og aktiviteter vi publiserer i profesjon.no med to hovedtema: Profesjon/arbeidsliv og etikk/bærekraft.

Vi ønsker å distribuere nyhetsbrevet en gang eller to i måneden.

Vår redaksjonelle linje for profesjon.no er å publisere nyheter, fagartikler, boktips, relevante seminar og konferanser. Om du mottar dette nyhetsbrevet uten å være medlem av nettverket – kan du registrere deg her.

Profesjonsetikk – Profesjon, etikk og bærekraft

Inbjudan från Stockholms universitet

Nedan följer en inbjudan från Stockholms universitet. Redan nu på torsdag är det Hamid Asghari från KaU som presenterar sin forskning via Zoom.

Invitation to Research seminars online

Dear colleagues,

Two of the research seminars of our research group VETYL (Vocational Education & Training/ Yrkeskunnande och Lärande) this spring term 2024 are open to all our network colleagues who might be interested to attend online.

Zoom link: https://stockholmuniversity.zoom.us/j/61511083054

– 07/02, 13:00-15:00ZOOM Assoc. Professor Hamid Asghari, Karlstad University
– 17/04, 13.00-16.00ZOOM Prof. Dr. Nicole Kimmelmann, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Germany  

Please disseminate in your research team and network!

Welcome to join us!

All the best,

Lázaro, Marianne & Janne

Forskargruppen VETYLs hemsida hittar ni här

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén