Forskning, nyheter och information

Månad: januari 2024

Save the date – nätveksträff

11 april är det dags för nationell alumniträff för yrkeslärare.

Denna gång är det Sandra Carlsson HV som presenterar:   

Allt ifrån sociala medier till läroboken i min verktygslåda – hur väljer jag ut relevant undervisningsmaterial för mina elever? 

Inbjudan kommer snart. Notera datumet så länge ni som är intresserade.

Brist på yrkeslärare

Enligt SCB råder stor brist på yrkeslärare. De skriver:

Antalet barn och ungdomar ökade starkt under 2010-talet. Denna ökning har nu avstannat och antalet barn och ungdomar bedöms totalt sett vara ungefär lika många år 2040 som i dag. Efterfrågan på utbildade lärare väntas trots det öka framöver. Det beror på ett antagande om att alla lärare ska ha lärarexamen framöver.

Med dagens utbildningsdimensionering beräknas det totala antalet utbildade lärare vara i stort sett oförändrat fram till år 2040. Det finns därför risk för fortsatt brist på flera lärargrupper under prognosperioden. Bristen bedöms bli störst för yrkeslärare.

Läs hela nyheten här.

Inbjudan till lärarutbildningskonferens

Nedan följer en vidarebefodrad konferensinbjudan, där det femte temat för konferensen “School & work and the role of teachers in Vocational Education and Training” torde vara av särskilt intresse.

Dear colleagues,

We are pleased to announce that the University of Bergamo (Italy) will host the ATEE (Association for Teacher Education in Europe) Spring Conference 2024: “Teacher education research in Europe: trends, challenges, practices and perspectives” [https://ateespring2024.unibg.it].

The event will take place from May 29th to June 1st, 2024 at the University of Bergamo and is promoted by the CQIIA (Centre for Teaching Quality, Teaching Innovation and Learning) and the Department of Human and Social Sciences.

The conference will be organised in 5 parallel thematic sessions with the following thematic focuses:
1. Teacher education and pedagogical perspective in uncertain times: history, theory, policies and practices;
2. Digital innovation and artificial intelligence (AI): schools, teachers and students between real and virtual world;
3. Inclusion in teaching and learning processes and school improvement;
4. Teaching and learning challenges and professional development;
5. School & work and the role of teachers in Vocational Education and Training.

It is possible to submit a proposal either as an ‘oral presentation’ or as a ‘poster’.

All information can be found on the dedicated website https://ateespring2024.unibg.it, including the call for paperskeynote speakersscientific and organizing committee and partnerships.

The deadline for submitting abstracts is 25th of January 2024.

For further information, please contact the conference organizing committee at: ateespring2024@unibg.it.

Best regards,

On behalf of the Organizing Committee 
Nicole Bianquin, Francesco Magni, Chairs ATEE Spring Conference 2024

Call for papers – Teaching and Learning Centers – CQIIA Journal

I would like to mention another opportunity.

The CQIIA Journal is an open-access scientific journal that is currently accepting submissions for its next issue on the topic of University Teaching and Learning Centers: models, best practices, and development perspectives.
Scholars, researchers, and experts are invited to submit their contributions before the deadline of January 20, 2024, through the journal’s website platform.

Thank you! Best regards,

Francesco

Francesco Magni

Università degli Studi di Bergamo

Dipartimento di Scienze Umane e Sociali

piazzale S. Agostino, 2 – 24129 Bergamo

+39 035.205.2953 – francesco.magni@unibg.it

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén