Forskning, nyheter och information

Månad: september 2023

Projektpresentationer vid KauKan

Vid årets högskolepedagogiska konferens, KauKan, vid Karlstads universitet presenterades tre utvecklingsprojekt som har sitt ursprung i den korta lärarutbildningen till vilken yrkeslärarutbildningen hör. Den som är intresserad kan läsa mer om projekten genom att följa respektive länk nedan.

Minna Arvidsson, Helen Brink, Liliann Byman Frisén, Ann-Britt Enochsson, Kent Fredholm, Zara Hedelin, Anna Nissen, Annica Ådefors: Mikroundervisning i lärarutbildningen

Susanne Mellerskog, Linda Söderlind, Nina Kilbrink: “Varför blir detta så svårt för våra studenter?” Ett kollegialt utvecklingsarbete för att förbättra vår egen undervisning och studenternas lärande

Annelie Andersen, Ann Vestfält, Sophie Rudström Fernqvist, Anneli Wiker, Anette Daleke, Claes Hallquist, Elisabet Olsson: Synliggörande av lärarstudenters professionsutveckling

Annelie presenterar projektet Synliggörandet av lärares professionsutveckling vid en tidigare konferens

Inbjudan till forskarseminariet vid LiU

Det kom en inbjudan att delta vid Forskarseminariet för yrkesdidaktik och yrkesutbildning vid Linköpings universitet. Se program nedan:

Kommande seminarieaktiviteter

Forskarseminariet för yrkesutbildning och yrkeslärarutbildning

Missa inte våra kommande seminarier dit alla som är intresserade av forskning om yrkesutbildning och yrkeslärarutbildning är välkomna.

  • Onsdagen den 18 oktober, 13:00, 9C 203
    Jan Axelsson försvarar sin licentiatavhandling.
  • Tisdagen  den 14 november, 13:00-15.00, 3D 512a/Zoom, presenterar Julie Leonardsen från Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet sin doktorsavhandling Yrkesfaglæreres arbeid med vurdering i videregående skole. Avhandlingen nås via länken: https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/handle/11250/3063130
  • Tisdagen den 5 december, kl. 13.00-15.00, 3D 512a/Zoom, presenterar Anneli Wiker från Karlstads universitet sin licentiatavhandling, Skriftligt eller muntligt?: Lärares och elevers erfarenheter av återkoppling i ämnet samhällskunskap i gymnasieskolan. Avhandlingen nås via länken: http://kau.diva-portal.org/smash/get/diva2:1288003/FULLTEXT02.pdf

För ytterligare information och zoomlänkar anmäl er till Annelie och/eller Hamid för att komma med på gruppens e-potlista

Professionella yrkeslärarkompetenser?

Idag har Forskarseminarit för yrkesutbildning och yrkeslärarytbildning gästas av Sofia Antera från Stockholms universitet. Sofia som för dagen var med oss via zoom från Grekland presenterade sin avhandling Vocational Teachers’ Professional Competence at the Intersection of Two Regimes of Comepetence. The case of Sweden och de tre delstudier som ingått i avhandlingen:

Study I: Antera, S. (2021). Professional competence of vocational teachers: a
conceptual review. Vocations and Learning 14, 459–479.
https://doi.org/10.1007/s12186-021-09271-7
Study II: Antera, S., Teräs, M.., Nilsson, S., & Rehn, H. (2022). Important and
achieved competence for Swedish vocational teachers: A survey with teachers
and principals. Nordic Journal of Vocational Education and Training, 12(1),
76–102. https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.2212176
Study III: Antera, S. (2022). Being a vocational teacher in Sweden: Navigating
the regime of competence for vocational teachers. International Journal for
Research in Vocational Education and Training, 9(2), 269–293.
https://doi.org/10.13152/IJRVET.9.2.6

För er som missade seminariet finns en ny chans när Sofia Antera besöker Linköpings universitet och Forskarseminariet för yrkesdidaktik och yrkesutbildning den 13 oktober

Bli behörig yrkeslärare

Nu söker vi nya studenter på yrkeslärarprogrammet.

Idag 15 september öppnar ansökan till vårens utbildningar vid högskolor och universitet. Ansökan till Yrkeslärarprogrammet sker i flera steg och stänger 15 oktober så har du tänkt söka kolla redan nu hur du ansöker.

Har du tänkt skriva en artikel inom yrkesdidaktik?

Scandinavian Journal of Vocations in Development (SJVD), med Karlstadsforskarna Hamid Asghari och Anna Öhman som gästredaktörer bjuder nu in till ett temanummer om yrkesdidaktik. Forskar du inom ämnet och har en artikel eller artikelidé på gång är du välkommen att skicka in ett abstract senast 1 oktober 2023.

Läs hela inbjudan här: Call for papers: Special issue on vocational didactics research with a focus on teaching and learning a profession | Scandinavian Journal of Vocations in Development (oslomet.no)

Forskarseminarium med Sofia Antera 19 september

Sofia Antera (bild från Stockholms universitet )

forskarseminariet för yrkesutbildning och yrkeslärarutbildning tisdagen den 19 september, kl. 13.00–15.00, presenterar fil.dr. Sofia Antera från Stockholms universitet sin doktorsavhandling Vocational Teachers’ Professional Competence at the Intersection of Two Regimes of Competence: The case of Sweden. Presentationen är på engelska och görs via Zoom. Avhandlingen nås via länken: https://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:1740865/FULLTEXT01.pdf.

Vi har bokat lokal 3D 512a, men för dem som vill delta online i seminariet kontakta Hamid för länk till seminariet.

Ni är varmt välkomna!

Med vänliga hälsningar,

Annelie och Hamid

Nu börjar äventyret!

När de nya studenterna startade höstterminen möttes de av texten “Välkommen! Nu börjar äventyret!” i universitetstrappan. För oss som intresserar oss för forskning om yrkesutbildning och yrkeslärarutbildning börjar nu också ett nytt äventyr – Yrkesutbildningsbloggen!

Yrkesutbildningsbloggen är kopplad till Forskarseminariet för yrkesutbildning och yrkeslärarutbildning och är tänkt att vara en informationskanal med aktuell information kring yrkesutbildning och yrkeslärarutbildning främst kopplat till Karlstads universitet, men också till Värmland, Sverige, Europa och Världen.

I bloggen kommer löpande att publiceras information och nyheter om utbildning, forskning, publikationer och nätverksaktiviteter etc. Bilden ovan är från en brainstorming kring vad vi vill att bloggen ska innehålla. Har Du någon nyhet eller information du vill att vi bloggar om? Kontakta annelie.andersen@kau.se och/eller hamid.asghari@kau.se

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén