Forskning, nyheter och information

Kategori: Forskarseminarier Sida 1 av 2

Inbjudan från Linköping

Följande inbjudan kommer från Sofia Nyström/forskarseminarium för yrkesdidaktik och yrkesutbildning:

Den 24 maj kl. 10-12 kommer Jenny Edvardsson hit från Högskolan i Kristianstad och presenterar boken ”Språkdidaktik för yrkeslärare – utmaningar och möjligheter”. Under seminariet presenterar Jenny bakgrunden till boken Språkdidaktik för yrkeslärare (Edvardsson & Bruce, 2023) och hur den växte fram ur ett utvecklingsarbete på en gymnasieskola och en webbinarieserie, där yrkeslärare och forskare deltog. Hon presenterar några av bokens centrala begrepp och ger förslag på hur yrkeslärare kan arbeta för att i sin undervisning utveckla både elevernas språk och yrkeskunnande. Under andra halvan av seminariet bjuds deltagarna in till diskussion. Vilka språkdidaktiska möjligheter och utmaningar ställs yrkeslärare inför i sin undervisningspraktik? Hur kan yrkeslärarutbildningen arbeta för att utveckla yrkeslärares kompetens i språkdidaktiska frågor?

Det går att delta på plats i Blackbox, LiU, (start med fika och smörgås kl. 10.00) eller via zoom från 10.15

Uppdaterad info i kalendariet

Den 14 maj kl 13-15 kommer Vera Braun från Universität Konstanz i Tyskland gästa os s i Forskarseminariet för yrkesutbildning och yrkeslärarutbildning via zoom och prata om sin forskning:

Biographies of University Dropouts attending Dual Vocational Education and Training in Germany

The dropout rate for Bachelor’s degree programmes in Germany has recently remained relatively steady at 28%. University dropouts are an attractive group for companies recruiting trainees for the dual VET system in Germany as future skilled workers. Due to the advancing academisation, the biographical processing of university dropouts with a subsequent path into vocational education and training is particularly interesting and relevant.

In a preliminary study, I conducted 4 narrative biographical interviews with university dropouts who were completing or had completed a dual commercial vocational training programme after dropping out from university. The initial goal is to flesh out the research question and then find international research partners to work on the topic from a comparative perspective.

An initial preliminary analysis shows that uncertainty, a certain insecurity about oneself is a central variable for the participants in different ways, which had an impact on their educational biographies. It has its roots in difficult family situations and language difficulties in elementary school. Current in-depth systematic analyses based on Schütze and the Grounded Theory Methodology provide results in more detail which I am going to present as far as available.

Vera Braun – från Dr. Vera Braun | Wissenschaftliche MitarbeiterInnen | Wissenschaftliche MitarbeiterInnen | Personen | Prof. Dr. Dr. h.c. Thomas Deißinger | Arbeitsgruppen | Fachbereich Wirtschaftswissenschaften (uni-konstanz.de)

Besök från Island

Under vecka tio besöker docent Elsa Eriksdottir från University of Iceland KaU. På högre seminariet onsdagen den 13 mars, kl. 13.00–15.00, presenterar hon sin forskning What influences students to choose or not choose vocational education at upper secondary school. Lokal 3D512A är bokad, men för dem som vill går det att delta online – maila någon av oss (adress i sidfot) för länk.

Alla är varmt välkomna!

Med vänliga hälsningar,

Hamid och Annelie

Elsa Eriksdottir, bild från Researchgate

Inbjudan från Linköpings universitet

Välkomna till terminens första forskarseminarium för yrkesdidaktik och yrkesutbildning!

Den 8 mars kl. 10.15-12 får vi besök från Jan Axelsson, Karlstads universitet.

Sammansvetsande yrkesämnesdidaktik –  en studie om transformation, variation och interaktion i svetsundervisning

Jan Axelsson, Karlstads universitet, presenterar sin licentiatuppsats som är resultaten från ett praktiknära forskningsprojekt i verkstadsmiljö på gymnasiet. Projektet drevs i samverkan mellan forskare och yrkeslärare på ett industritekniskt program med inriktning svetsteknik. Presentationen behandlar hur transformation av ämnesinnehåll och yrkeskunnande blir till undervisning där den tentativa undervisningsteorin CAVTA (Conversation Analysis and Variation Theory Approach) används. Utifrån konkreta exempel visas hur lärare systematiskt utvecklar sin undervisning genom att synliggöra ett lärandeobjekt och dess förväntade kritiska aspekter, samtidigt som elever ges möjlighet att i interaktion med lärare uppvisa sin förståelse för det som ska läras. Presentationen avslutas med en kort information om det av Skolforskningsinstitutet finansierade forskningsprojektet Yrkesämnesdidaktiska förhållningssätt. Detta projekt påbörjades 2023 och det syftar till att utveckla undervisning i andra yrkesämnen än svetsning.

Här kan ni även hitta Jans licentiatuppsats: https://kau.diva-portal.org/smash/get/diva2:1793459/FULLTEXT01.pdf

Seminariet kommer som vanligt att vara i Blackbox, D-huset, och vi börjar kl. 10.00 med att vi bjuder på smörgås. Det går även bra att delta på zoom (kontakta sofia.nystrom @ liu.se för länk)

Niels van der Baan gästar KaU

15 feb, kl. 10-12 kommer Niels van der Baan, från Maastricht University berätta om sin avhandling: Facilitating the education-to-work transition: Coaching for employability unravelled , samt hur det är att disputera i Nederländerna.

Niels van der Baan, foto från www.maastrichtuniversity.nl/na-van-der-baan

Avhandlingen nås via den här länken:

https://cris.maastrichtuniversity.nl/en/publications/facilitating-the-education-to-work-transition-coaching-for-employ

Mer info om avhandlingen

Abstract

After graduation, many higher education students will take their first steps into the world of work. Making this transition can be challenging as graduates leave behind the relatively stable and known context for a context that is more dynamic and sometimes even unknown. Consequently, many graduates leave their first job due to feelings of unpreparedness. Graduates leaving their first job has severe consequences for the individual (i.e., psychological distress and financial insecurity), the organization (i.e., costs), and society (i.e., (youth) unemployment). This thesis explores how higher education prepares students for their education-to-work transition and proposes coaching as a valuable and effective pedagogical intervention to facilitate students’ transition to the workplace. Results suggest that coaching in higher education increases students’ employability, necessary for a successful transition. In addition, coaching in higher education teaches students reflective skills, allowing them to continuously develop themselves at the workplace and engage in lifelong learning.

Vi träffas i sal 3D410 men det går också bra att ansluta via zoom. För er som finns med på seminariet Forskning om yrkeslärarutbildning och yrkeslärarutbildnings maillista har inbjudan med zoomlänk skickats ut. Är du inte med på maillistan men vill delta och/eller ha info om framtida seminarier kontakta Annelie eller Hamid (e-potadresser i sidfooten nedan).

Välkomna!

Inbjudan från Stockholms universitet

Nedan följer en inbjudan från Stockholms universitet. Redan nu på torsdag är det Hamid Asghari från KaU som presenterar sin forskning via Zoom.

Invitation to Research seminars online

Dear colleagues,

Two of the research seminars of our research group VETYL (Vocational Education & Training/ Yrkeskunnande och Lärande) this spring term 2024 are open to all our network colleagues who might be interested to attend online.

Zoom link: https://stockholmuniversity.zoom.us/j/61511083054

– 07/02, 13:00-15:00ZOOM Assoc. Professor Hamid Asghari, Karlstad University
– 17/04, 13.00-16.00ZOOM Prof. Dr. Nicole Kimmelmann, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Germany  

Please disseminate in your research team and network!

Welcome to join us!

All the best,

Lázaro, Marianne & Janne

Forskargruppen VETYLs hemsida hittar ni här

Seminarium 5 december om återkoppling och bedömning

Här kommer en påminnelse om Yrk-seminariet den 5 december, 13:00-15:00. Då presenterar Anneli Wiker från Karlstads universitet sin licentiatavhandling, Skriftligt eller muntligt?: Lärares och elevers erfarenheter av återkoppling i ämnet samhällskunskap i gymnasieskolan. Avhandlingen nås via länken: http://kau.diva-portal.org/smash/get/diva2:1288003/FULLTEXT02.pdf

Efter presentationen diskuterar vi gemensamt utifrån ett yrkesutbildningsperspektiv.

Vi har bokat lokal 3D 512a, men det går även bra att ansluta till zoom – kontakta Hamid Asghari för länk.

Hälsningar

Hamid och Annelie

Julie Leonardsen gästar KaU

Tisdagen  den 14 november kommer Julie Leonardsen från Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) till Karlstad. Klockan 13:00-15.00, 3D 512a/Zoom, presenterar hon sin doktorsavhandling Yrkesfaglæreres arbeid med vurdering i videregående skole. Avhandlingen nås via länken: https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/handle/11250/3063130

Välkomna!

Julie Leonardsen, bild från NTNU.edu

Inbjudan till forskarseminariet vid LiU

Det kom en inbjudan att delta vid Forskarseminariet för yrkesdidaktik och yrkesutbildning vid Linköpings universitet. Se program nedan:

Kommande seminarieaktiviteter

Forskarseminariet för yrkesutbildning och yrkeslärarutbildning

Missa inte våra kommande seminarier dit alla som är intresserade av forskning om yrkesutbildning och yrkeslärarutbildning är välkomna.

  • Onsdagen den 18 oktober, 13:00, 9C 203
    Jan Axelsson försvarar sin licentiatavhandling.
  • Tisdagen  den 14 november, 13:00-15.00, 3D 512a/Zoom, presenterar Julie Leonardsen från Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet sin doktorsavhandling Yrkesfaglæreres arbeid med vurdering i videregående skole. Avhandlingen nås via länken: https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/handle/11250/3063130
  • Tisdagen den 5 december, kl. 13.00-15.00, 3D 512a/Zoom, presenterar Anneli Wiker från Karlstads universitet sin licentiatavhandling, Skriftligt eller muntligt?: Lärares och elevers erfarenheter av återkoppling i ämnet samhällskunskap i gymnasieskolan. Avhandlingen nås via länken: http://kau.diva-portal.org/smash/get/diva2:1288003/FULLTEXT02.pdf

För ytterligare information och zoomlänkar anmäl er till Annelie och/eller Hamid för att komma med på gruppens e-potlista

Sida 1 av 2

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén