Forskning, nyheter och information

Författare: annander Sida 1 av 6

Inbjudan till Webbinarium – Språk- och yrkesutbildning

Kollegiet för yrkeskunnande Vid Götebrogs universitet bjuder in till ett digitalt seminarium om hur språk- och yrkesutbildning kan integreras för att stärka elevernas möjligheter att lära.

Medverkande

Linda Febring, doktorand vid Högskolan Väst

Louise Tegenfeldt, SFI-/SVA-lärare

Peter Olsson, yrkeslärare

Katarina Larsson, rektor vid Studium

Jenny Hostetter, projektledare inom vuxenutbildningen i Göteborgsregionen

Läs mer om webbinariet som äger rum den 22 april kl. 14-16 här.

Inbjudan från Linköping

Följande inbjudan kommer från Sofia Nyström/forskarseminarium för yrkesdidaktik och yrkesutbildning:

Den 24 maj kl. 10-12 kommer Jenny Edvardsson hit från Högskolan i Kristianstad och presenterar boken ”Språkdidaktik för yrkeslärare – utmaningar och möjligheter”. Under seminariet presenterar Jenny bakgrunden till boken Språkdidaktik för yrkeslärare (Edvardsson & Bruce, 2023) och hur den växte fram ur ett utvecklingsarbete på en gymnasieskola och en webbinarieserie, där yrkeslärare och forskare deltog. Hon presenterar några av bokens centrala begrepp och ger förslag på hur yrkeslärare kan arbeta för att i sin undervisning utveckla både elevernas språk och yrkeskunnande. Under andra halvan av seminariet bjuds deltagarna in till diskussion. Vilka språkdidaktiska möjligheter och utmaningar ställs yrkeslärare inför i sin undervisningspraktik? Hur kan yrkeslärarutbildningen arbeta för att utveckla yrkeslärares kompetens i språkdidaktiska frågor?

Det går att delta på plats i Blackbox, LiU, (start med fika och smörgås kl. 10.00) eller via zoom från 10.15

Uppdaterad info i kalendariet

Den 14 maj kl 13-15 kommer Vera Braun från Universität Konstanz i Tyskland gästa os s i Forskarseminariet för yrkesutbildning och yrkeslärarutbildning via zoom och prata om sin forskning:

Biographies of University Dropouts attending Dual Vocational Education and Training in Germany

The dropout rate for Bachelor’s degree programmes in Germany has recently remained relatively steady at 28%. University dropouts are an attractive group for companies recruiting trainees for the dual VET system in Germany as future skilled workers. Due to the advancing academisation, the biographical processing of university dropouts with a subsequent path into vocational education and training is particularly interesting and relevant.

In a preliminary study, I conducted 4 narrative biographical interviews with university dropouts who were completing or had completed a dual commercial vocational training programme after dropping out from university. The initial goal is to flesh out the research question and then find international research partners to work on the topic from a comparative perspective.

An initial preliminary analysis shows that uncertainty, a certain insecurity about oneself is a central variable for the participants in different ways, which had an impact on their educational biographies. It has its roots in difficult family situations and language difficulties in elementary school. Current in-depth systematic analyses based on Schütze and the Grounded Theory Methodology provide results in more detail which I am going to present as far as available.

Vera Braun – från Dr. Vera Braun | Wissenschaftliche MitarbeiterInnen | Wissenschaftliche MitarbeiterInnen | Personen | Prof. Dr. Dr. h.c. Thomas Deißinger | Arbeitsgruppen | Fachbereich Wirtschaftswissenschaften (uni-konstanz.de)

Professionssatsning – Pedagogik för särskild begåvning

Hösten 2024 planerar Ruc (Regionalt utvecklingscentrum) att starta professionssatsningen ”Pedagogik för särskild begåvning”. Syftet är att öka kunskapen om undervisning för barn och elever med särskild begåvning. Målgruppen för professionssatsningen är lärare i förskola, grundskola och gymnasieskola samt speciallärare och specialpedagoger.

Läs hela artikeln och hur du anmäler dig (senast 11 april) på Pedagog Värmland

Susanne Hansson, universitetslektor i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet, är processledare för satsningen

Save the date

Nätverket för yrkeslärare vid Linneuniuversitetet bjuder in till Yrkeslärarkonferens i Växjö, 21 november

Hösten 2024 kommer nätverket för yrkeslärare vid Linnéuniversitetet att vara delaktiga i tre tillfällen där du som yrkeslärare får möjlighet att möta andra yrkeslärare.  Ett datum är redan fastställt och det är den årliga yrkeslärarkonferens som äger rum i Växjö den 21 november.

Hälsningar 

Anders och Viktoria

Nätverk för yrkeslärare vid Linnéuniversitetet 

Dags att söka yrkeslärarprogrammet

Har du goda yrkeskunskaper och ett gott yrkeskunnande? Vill du vara med och utbilda unga människor till framtida yrkesutövare? Då är Yrkeslärarprogrammet utbildningen för dig.

Programmet riktar sig till dig som vill utbilda dig till yrkeslärare inom gymnasieskolan. Du förbereds för en roll som utöver ett gediget yrkeskunnande förutsätter pedagogiska och yrkesdidaktiska kunskaper och färdigheter. Vi ger utbildningen på distans och startar varje termin på både hel- och halvfart. Under terminen hålls tre campusträffar (träffar på universitetet). Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i skolan ingår.

Karlstads universitet tillämpar platsgaranti till yrkeslärarprogrammet. Det innebär att alla behöriga sökande antas och erbjuds plats på utbildningen. Sen ansökan till programmet tas inte emot. Läs mer om hur du söker här.

Välkommen till nationell alumniträff för yrkeslärare

Träffen äger rum den, 11 april – Ingen anmälan krävs

Varje termin anordnar Sveriges yrkeslärarprogram nationella alumnträffar för yrkeslärare. Nästa digitala alumnträff äger den 11 april kl. 15.00-16.30. Den här gången har vi valt att uppmärksamma undervisningsmaterial i yrkesämnen. Alumnträffen innehåller en presentation om aktuell forskning inom området. Vi får besök av Sandra Carlsson, doktorand vid Högskolan Väst, som presenterar en färsk studie. Sen blir det som vanligt vid dessa träffar möjlighet till erfarenhetsutbyte och diskussion med andra yrkeslärare från hela landet. Ansvariga lärosäten vid detta tillfälle är Högskolan Väst, Karlstad universitet och Göteborgs universitet. Ingen anmälan krävs till den här träffen. Sprid gärna meddelandet till yrkeslärare. 

https://www.gu.se/pedagogik-specialpedagogik/nationella-alumntraffar-for-yrkeslarare

Effektiv och träffsäker kompetensförsörjning

Webbinarium, 15 april – anmälan senast 10 april

Välkommen till webbinarium med Svante Sandell och Anna Kahlson från Myndigheten för yrkeshögskolan den 15 april kl.15.15-16.45!

Är SeQF – den svenska referensramen för kvalifikationer för livslångt lärande – nyckeln till framtidens kompetensförsörjning och ökade möjligheter till livslångt lärande?

Anna Kahlson och Svante Sandell, samordnare för SeQF och validering från Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH), tar oss med på en resa genom arbetet med kvalifikationer kopplade till SeQF och validering. Upptäck vilken central roll SeQF kan och bör spela för att säkra kompetensförsörjning och främja livslångt lärande. Utforska hur referensramen berör utbildningssektorn, speciellt den högre utbildningen, och skapar en grund för effektiv och träffsäker omställning och re- och upskill.

Missa inte chansen att förstå hur SeQF är en utgångspunkt för att forma framtidens utbildning och möta de ökande kraven på kompetens inom olika sektorer.

Webbinariet kommer att ges måndagen den 15 april kl. 15.15-16.45. Anmälan sker nedan senast 10 april. Länk till webbinariet kommer att skickas till anmälda deltagare under vecka 16.

https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/aktuellt/kalender/2024/seqf–validering-20240415/

Missa inte att söka in till masterutbildningen för yrkeslärare

Idag öppnar ansökningen för höstens kurser och program vid högskolor och universitet. Vi vill tipsa om masterprogrammet i pedagogik för yrkeslärare.

Utbildningen genomförs i samarbete mellan Linköpings- Karlstads- och Göteborgs universitet. Masterprogrammet för yrkeslärare är en tidsbegränsad satsning. Under åren 2022-2028 kommer tre kohorter läsa utbildningen som innebär halvtidsstudier på distans under fyra år och avslutas med en masterexamen i pedagogik. Hösten 2023 startar programmet för tredje gången, så passa på att sök senast 15 april via antagning.se Här finns också motsvarande utbidning som ges av bland annat Malmö univeritet.

International Journal of Training and Development bjuder in till Special Issue

Se nedanstående inbjudan att delta i en Special Issue på temat Skills for Local Sustainability Transitions and Development i International Journal of Training and Development.

Sida 1 av 6

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén