Tack vare finansieringen från Erasmus bjöd Institute of Linguistics, Opole universitet, Polen, in Hamid Asghari till fyra föreläsningar 27 november – 1 december 2023. De som deltog i föreläsningarna var pedagogik-, lärar-, sociologi- och Erasmusstudenter samt universitetslärare/universitetsledningen vid Institute of Linguistics.

Föreläsningarna handlade om svenskt yrkesutbildningssystem, yrkeskunskap, yrkeskunnande och yrkesdidaktik. Med utgångspunkt i Asgharis forskningsmetod som är Life Story och Life Course hade han också föreläsningar där relationen mellan vuxna elevers yrkeskunnande från tiden före yrkesutbildningen och deras val av yrkesutbildning och yrke presenterades. Föreläsningarna handlade också om det sätt på vilket vuxna elevers yrkeskunnande från tiden före yrkesutbildningen kan komma till användning efter deras avslutade yrkesutbildning.

Asghari hade också ett möte med forskare och ledare på University of Opole där de pratade om det fortsatta samarbetet och för möjliga gemensamma konferenser med fokus på lärare, utbildning, undervisning och lärande.