Forskning, nyheter och information

Kategori: Forskning Sida 1 av 4

Inbjudan från Linköping

Följande inbjudan kommer från Sofia Nyström/forskarseminarium för yrkesdidaktik och yrkesutbildning:

Den 24 maj kl. 10-12 kommer Jenny Edvardsson hit från Högskolan i Kristianstad och presenterar boken ”Språkdidaktik för yrkeslärare – utmaningar och möjligheter”. Under seminariet presenterar Jenny bakgrunden till boken Språkdidaktik för yrkeslärare (Edvardsson & Bruce, 2023) och hur den växte fram ur ett utvecklingsarbete på en gymnasieskola och en webbinarieserie, där yrkeslärare och forskare deltog. Hon presenterar några av bokens centrala begrepp och ger förslag på hur yrkeslärare kan arbeta för att i sin undervisning utveckla både elevernas språk och yrkeskunnande. Under andra halvan av seminariet bjuds deltagarna in till diskussion. Vilka språkdidaktiska möjligheter och utmaningar ställs yrkeslärare inför i sin undervisningspraktik? Hur kan yrkeslärarutbildningen arbeta för att utveckla yrkeslärares kompetens i språkdidaktiska frågor?

Det går att delta på plats i Blackbox, LiU, (start med fika och smörgås kl. 10.00) eller via zoom från 10.15

Uppdaterad info i kalendariet

Den 14 maj kl 13-15 kommer Vera Braun från Universität Konstanz i Tyskland gästa os s i Forskarseminariet för yrkesutbildning och yrkeslärarutbildning via zoom och prata om sin forskning:

Biographies of University Dropouts attending Dual Vocational Education and Training in Germany

The dropout rate for Bachelor’s degree programmes in Germany has recently remained relatively steady at 28%. University dropouts are an attractive group for companies recruiting trainees for the dual VET system in Germany as future skilled workers. Due to the advancing academisation, the biographical processing of university dropouts with a subsequent path into vocational education and training is particularly interesting and relevant.

In a preliminary study, I conducted 4 narrative biographical interviews with university dropouts who were completing or had completed a dual commercial vocational training programme after dropping out from university. The initial goal is to flesh out the research question and then find international research partners to work on the topic from a comparative perspective.

An initial preliminary analysis shows that uncertainty, a certain insecurity about oneself is a central variable for the participants in different ways, which had an impact on their educational biographies. It has its roots in difficult family situations and language difficulties in elementary school. Current in-depth systematic analyses based on Schütze and the Grounded Theory Methodology provide results in more detail which I am going to present as far as available.

Vera Braun – från Dr. Vera Braun | Wissenschaftliche MitarbeiterInnen | Wissenschaftliche MitarbeiterInnen | Personen | Prof. Dr. Dr. h.c. Thomas Deißinger | Arbeitsgruppen | Fachbereich Wirtschaftswissenschaften (uni-konstanz.de)

International Journal of Training and Development bjuder in till Special Issue

Se nedanstående inbjudan att delta i en Special Issue på temat Skills for Local Sustainability Transitions and Development i International Journal of Training and Development.

Besök från Island

Under vecka tio besöker docent Elsa Eriksdottir från University of Iceland KaU. På högre seminariet onsdagen den 13 mars, kl. 13.00–15.00, presenterar hon sin forskning What influences students to choose or not choose vocational education at upper secondary school. Lokal 3D512A är bokad, men för dem som vill går det att delta online – maila någon av oss (adress i sidfot) för länk.

Alla är varmt välkomna!

Med vänliga hälsningar,

Hamid och Annelie

Elsa Eriksdottir, bild från Researchgate

Call for Papers: Vocational Schools as Pathways to Higher Education: International Perspectives (Special Issue)

Se inbjudan här: Call for Papers: Vocational Schools as Pathways to Higher Education: International Perspectives (Special Issue) – VETNET (vetnetsite.org)

Förlängd tid att skicka in abstract NAEL2024

Nedan följer en inbjudan att presentera forskning om vuxnas lärande på Island i slutet av maj 2024.

NAEL2024  – Call for abstracts – Extended

Nordic Conference on Adult Education and Learning 2024

Extension of the deadline for submitting abstracts

The abstract submission deadline is now March 10, 2024.

Thank you to all who have already entered really interesting abstracts!

The Nordic Conference on Adult Education and Learning – NAEL 2024 –

will be held on 22-24 May 2024 by the Faculty of Education, University of Iceland

The purpose of the conference is to present and discuss research and development projects related to adult education.

The theme of the conference this year is “Shaping futures, empowering lives: Lifelong learning at the heart of flourishing for individuals and societies“.

Papers can, however, be related to any aspect of adult education.

We encourage everyone interested to attend the conference and participate with a presentation:  Submit an abstract here.

The conference website: https://nael2024.hi.is

Nya artiklar om yrkesutbildning

Såväl INternational Journal for Research in Vocational Education and Training (IJRVET) som Nordic Journal of Vocational Education and Training har kommit ut med sina första nummer för 2024

IJRVET: First Issue in 2024 published I International Journal for Research in Vocational Education and Training (IJRVET) – VETNET (vetnetsite.org)

NJVET Vol. 14 No. 1 (2024): Volume 14 Issue 1 | Nordic Journal of Vocational Education and Training (liu.se)

Call for papers 65th Word Assembly of ICET

Please find below information about the 65th World Assembly of ICET (International Council on Education for Teaching) that will be held in Portugal on 13-15 June 2024.

The theme is very timely: “Enhancing the teaching profession through quality teacher education in times of teacher shortage”. Lin Goodwin, Kari Smith, and António Nóvoa will be the keynote speakers.

The deadline for submission of abstracts is 25th February 2024.

You can find more information about the conference here: https://65wa.icet2024.org/

Inbjudan från Linköpings universitet

Välkomna till terminens första forskarseminarium för yrkesdidaktik och yrkesutbildning!

Den 8 mars kl. 10.15-12 får vi besök från Jan Axelsson, Karlstads universitet.

Sammansvetsande yrkesämnesdidaktik –  en studie om transformation, variation och interaktion i svetsundervisning

Jan Axelsson, Karlstads universitet, presenterar sin licentiatuppsats som är resultaten från ett praktiknära forskningsprojekt i verkstadsmiljö på gymnasiet. Projektet drevs i samverkan mellan forskare och yrkeslärare på ett industritekniskt program med inriktning svetsteknik. Presentationen behandlar hur transformation av ämnesinnehåll och yrkeskunnande blir till undervisning där den tentativa undervisningsteorin CAVTA (Conversation Analysis and Variation Theory Approach) används. Utifrån konkreta exempel visas hur lärare systematiskt utvecklar sin undervisning genom att synliggöra ett lärandeobjekt och dess förväntade kritiska aspekter, samtidigt som elever ges möjlighet att i interaktion med lärare uppvisa sin förståelse för det som ska läras. Presentationen avslutas med en kort information om det av Skolforskningsinstitutet finansierade forskningsprojektet Yrkesämnesdidaktiska förhållningssätt. Detta projekt påbörjades 2023 och det syftar till att utveckla undervisning i andra yrkesämnen än svetsning.

Här kan ni även hitta Jans licentiatuppsats: https://kau.diva-portal.org/smash/get/diva2:1793459/FULLTEXT01.pdf

Seminariet kommer som vanligt att vara i Blackbox, D-huset, och vi börjar kl. 10.00 med att vi bjuder på smörgås. Det går även bra att delta på zoom (kontakta sofia.nystrom @ liu.se för länk)

Niels van der Baan gästar KaU

15 feb, kl. 10-12 kommer Niels van der Baan, från Maastricht University berätta om sin avhandling: Facilitating the education-to-work transition: Coaching for employability unravelled , samt hur det är att disputera i Nederländerna.

Niels van der Baan, foto från www.maastrichtuniversity.nl/na-van-der-baan

Avhandlingen nås via den här länken:

https://cris.maastrichtuniversity.nl/en/publications/facilitating-the-education-to-work-transition-coaching-for-employ

Mer info om avhandlingen

Abstract

After graduation, many higher education students will take their first steps into the world of work. Making this transition can be challenging as graduates leave behind the relatively stable and known context for a context that is more dynamic and sometimes even unknown. Consequently, many graduates leave their first job due to feelings of unpreparedness. Graduates leaving their first job has severe consequences for the individual (i.e., psychological distress and financial insecurity), the organization (i.e., costs), and society (i.e., (youth) unemployment). This thesis explores how higher education prepares students for their education-to-work transition and proposes coaching as a valuable and effective pedagogical intervention to facilitate students’ transition to the workplace. Results suggest that coaching in higher education increases students’ employability, necessary for a successful transition. In addition, coaching in higher education teaches students reflective skills, allowing them to continuously develop themselves at the workplace and engage in lifelong learning.

Vi träffas i sal 3D410 men det går också bra att ansluta via zoom. För er som finns med på seminariet Forskning om yrkeslärarutbildning och yrkeslärarutbildnings maillista har inbjudan med zoomlänk skickats ut. Är du inte med på maillistan men vill delta och/eller ha info om framtida seminarier kontakta Annelie eller Hamid (e-potadresser i sidfooten nedan).

Välkomna!

Sida 1 av 4

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén