Forskning, nyheter och information

Kategori: Grundutbildning

Dags att söka yrkeslärarprogrammet

Har du goda yrkeskunskaper och ett gott yrkeskunnande? Vill du vara med och utbilda unga människor till framtida yrkesutövare? Då är Yrkeslärarprogrammet utbildningen för dig.

Programmet riktar sig till dig som vill utbilda dig till yrkeslärare inom gymnasieskolan. Du förbereds för en roll som utöver ett gediget yrkeskunnande förutsätter pedagogiska och yrkesdidaktiska kunskaper och färdigheter. Vi ger utbildningen på distans och startar varje termin på både hel- och halvfart. Under terminen hålls tre campusträffar (träffar på universitetet). Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i skolan ingår.

Karlstads universitet tillämpar platsgaranti till yrkeslärarprogrammet. Det innebär att alla behöriga sökande antas och erbjuds plats på utbildningen. Sen ansökan till programmet tas inte emot. Läs mer om hur du söker här.

Missa inte att söka in till masterutbildningen för yrkeslärare

Idag öppnar ansökningen för höstens kurser och program vid högskolor och universitet. Vi vill tipsa om masterprogrammet i pedagogik för yrkeslärare.

Utbildningen genomförs i samarbete mellan Linköpings- Karlstads- och Göteborgs universitet. Masterprogrammet för yrkeslärare är en tidsbegränsad satsning. Under åren 2022-2028 kommer tre kohorter läsa utbildningen som innebär halvtidsstudier på distans under fyra år och avslutas med en masterexamen i pedagogik. Hösten 2023 startar programmet för tredje gången, så passa på att sök senast 15 april via antagning.se Här finns också motsvarande utbidning som ges av bland annat Malmö univeritet.

Vill du bli en skicklig yrkeslärare?

Idag 2 oktober är det endast två veckor kvar att söka till yrkeslärarutbildningen med start vt 2024, mer info på respektive lärosäte.

Bli behörig yrkeslärare

Nu söker vi nya studenter på yrkeslärarprogrammet.

Idag 15 september öppnar ansökan till vårens utbildningar vid högskolor och universitet. Ansökan till Yrkeslärarprogrammet sker i flera steg och stänger 15 oktober så har du tänkt söka kolla redan nu hur du ansöker.

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén