Sedan hösten 2022 ger Karlstads univeristet tillsammans med Linköpings universitet (ansvariga för programmet) och Göteborgs universitet en masterutbildning riktad specifikt mot yrkeslärare. Programmet finansieras med departementsmedel under perioden 2022-2028 och till hösten 2024 startar den tredje och sista kohorten studenter i programmet.

Igår träffades representanter från alla tre lärosäten i Linköping för att bland annat diskutera en fortsättning med programantag redan hösten 2025.

Ansökan till ht 2024 är stäng, men möjlighet att göra en sen ansökan kan bli aktuell efter 15 juli 2024 – håll utkik här:

Pedagogik för yrkeslärare, masterprogram, 120 hp – Linköpings universitet (liu.se)