Sökstatisik till landets universitet och högskolor inför höstterminen 2024 visar att allt fler vill läsa yrkesutbildningar. Exempelvis har antalet sökande till yrkeslärarutbildningen ökat med sju procent.

Rapporten Antagning till högre utbildning höstterminen 2024 – statistik i samband med första urvalet nås via Universitet och högskolerådet.